Szerkesztőségi asszisztens - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Szerkesztőségi asszisztens
- OKJ száma: 54343404
- Szakmacsoport: Ügyvitel

Feladata: Könyvkiadókban, újságok szerkesztőségében - gépírási, ügyviteli és speciális kiadói ismeretek birtokában - adminisztrációs, ügyintézői és titkári feladatok ellátása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54343404
- Szakmacsoport: Ügyvitel
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb irodai jellegű foglalkozások (4199)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően ülve, hajlott testtartásban, zárt munkahelyen végzett szellemi munka.

Jellemző tevékenységek
Kapcsolattartás a szerzővel, terjesztővel, gépelőkkel stb.; szerződésekkel, kiadványokkal kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása; a vezető által igényelt információk összegyűjtése, szóbeli jelentés, tájékoztatás; levelek, jelentések leírása diktálás vagy kézirat alapján; rutinlevelezés önálló intézése; beérkező és kimenő posta intézése; levelek és iratok rendezése, nyilvántartása; alapvető számviteli, pénzügyi feladatok (bizonylatkezelés, adóbefizetések stb.) ellátása; megbeszélések, értekezletek, tanácskozások szervezése, előkészítése; hivatalos látogatók fogadása; határidők nyilvántartása; telefonüzenetek vétele; a dolgozók szabadságának és távollétének nyilvántartása.

Követelmények
Rendelkezzen a gépíró és szövegszerkesztő szakképesítésnek megfelelő ismeretekkel, képességekkel; legyen képes a kézirattal kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátására útmutatás alapján, illetve önállóan; ismerje a kiadványok előállításával, a kézirattal, a könyvvel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat; el tudja látni a dokumentumok tárolásával kapcsolatos feladatokat; legyen képes a kézirattal kapcsolatos teendők (szerzőiív-számítás, korrektúra, kéziratjavítás stb.) ellátására; rendelkezzen alapszintű idegennyelv-ismerettel; gondolatait világosan, érthetően formálja meg, és a hallott szöveget kifejező módon, pontosan közvetítse; rendelkezzen alapvető gazdasági, számviteli, pénzkezelési, adózási ismeretekkel, beleértve a honoráriummal kapcsolatos teendőket is; rendelkezzen a munkájához szükséges szerzői jogi, polgári jogi, gazdasági jogi és munkajogi ismeretekkel; legyen képes egy korszerű táblázatkezelő és egy korszerű adatbázis-kezelő program használatára; tudjon megszervezni egyszerűbb rendezvényeket, ismerje a protokolláris előírásokat; legyen képes segíteni a vezető idejének beosztását; rendelkezzen megfelelő emberismerettel és kapcsolattartási készséggel; tartsa be a titkári munkával kapcsolatos etikai elvárásokat; tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.