Személyügyi gazdálkodó - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Személyügyi gazdálkodó
- OKJ száma: 54344201
- Szakmacsoport: Közgazdaság

Feladata: Az adott szervezeti, intézményi keretek között a munkaerő hatékony működtetésével kapcsolatos tevékenység, a munkatársak alkalmazásával és elbocsátásával kapcsolatos döntések előkészítése, ill. meghozatala.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54344201
- Szakmacsoport: Közgazdaság
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Humánerő-gazdálkodási ügyintéző (3603)
- Felelős minisztérium: FMM


Képzési adatok
- Képzési idő: 450 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnőttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően ülő, hajlott testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett szellemi munka.

Jellemző tevékenységek
A szervezetfejlesztési stratégia és a tervezési koncepció kialakításában való részvétel; a gazdasági szervezet (intézmény) érdekképviseleti munkájában, a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív tárgyalások előkészítésében, lebonyolításában, valamint a megállapodások gyakorlati végrehajtásában, a szervezet globális munkaerő- szükségletének kialakításában, biztosításában, összetételének folyamatos fejlesztésében és a külső munkaerőforrások feltárásában való részvétel; a munkaerő-átcsoportosítás, ill. a humánus létszámleépítés lehetőségeinek kidolgozása; munkaerő-kiválasztás és -megtartás; a szakmai életutak, beiskolázások, továbbképzések tervezése; a munkaköri követelmények meghatározása; képesség- és alkalmasság-vizsgálatok, beválás-vizsgálatok szervezése, ill. végzése; az oktatás és átképzés megszervezése; kapcsolattartás a munkaügyi központokkal; a hatékony személyzetfejlesztés szempontjainak képviselete a szervezet rövid-, közép- és hosszú távú elképzeléseinek kidolgozásánál; az emberi erőforrások alkalmazásával és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

Követelmények
Ismerje a munkaerőpiac törvényszerűségeit, a hazai munkaerőpiac főbb jellemzőit, a munkaügyi szervezeteket és a velük való kapcsolattartás szabályait, a munkaerő-szükséglet meghatározásának, a hatékony foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működtetésének, a hatékony munkaerő-fejlesztésnek a gyakorlati módszereit; ismerje a munkafolyamat-elemzés módszereit, a munkahelyi terhelés fizikai és pszichikai tényezőit; rendelkezzen az alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó ismeretekkel; rendelkezzen szervezési, vezetési, szervezetelméleti és szociológiai ismeretekkel; ismerje a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív tárgyalások előkészítésével, lebonyolításával gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókat, a konfliktus kezelésének, feloldásának alapvető módszereit; legyen képes a munkaerő kiválasztása, megtartása, motiválása, szakmai életutak tervezése, a munkaköri követelmények és teljesítménykövetelmények kidolgozása területén szükséges teendők ellátására; legyen képes a szervezet igényeinek megfelelő foglalkoztatási formák, munkaidőrendszerek, bérezési, anyagi ösztönzési rendszerek kiválasztására; a szervezetre vonatkozó személyügyi elképzeléseket is tartalmazó stratégiai és üzleti terv készítésében való közreműködésre; munkája során legyen figyelmes, tapintatos és udvarias; munkáját felelősségteljesen, a vállalat érdekeit és a dolgozók jogait figyelembe véve végezze,