Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő
- OKJ száma: 52842502
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

Feladata: Társadalomtudományokkal foglalkozó múzeumokban a műtárgyak nyilvántartása, raktározása, károsodás elleni védelme.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52842502
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb kulturális foglalkozások (3719)
- Felelős minisztérium: NKÖM


Képzési adatok
- Képzési idő: 400 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnőttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, állva, hajlott testtartásban végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Műtárgyak nyilvántartásba vétele; műtárgyak állapotának felmérése; nyilvántartások vezetése kézzel vagy számítógéppel; gondoskodás a raktárak tisztántartásáról és fertőtlenítéséről, a biztonsági berendezések, a műtárgyvédelmet szolgáló technikai berendezések működéséről; a kiállításon elhelyezett műtárgyak környezetének ellenőrzése; gondoskodás a műtárgyak védelméről; csomagolás; javaslattétel a restaurátori feladatok elvégzésére, a károsodást megelőző intézkedések megtételére.

Követelmények
Rendelkezzen a munkája végzéséhez szükséges anyagismerettel, muzeológiai, számítástechnikai ismeretekkel; legyen képes a műtárgyak megkülönböztetésére anyaguk és jellegük szerint; ismerje fel a különböző anyagú tárgyakon a fizikai, kémiai, biológiai károsodásokat és meg tudja határozni azok okait; ismerje a múzeumokra vonatkozó jogszabályokat, a vagyonvédelmi előírásokat és legyen képes azok alkalmazására; legyen képes a műtárgyak elhelyezési körülményeinek meghatározására, a hő, a fény és a páratartalom szabályozásával kapcsolatos eljárások alkalmazására; ismerje és alkalmazza a műtárgyszállítás és -csomagolás előírásait, valamint a nyilvántartás és számítógépes adatbevitel szabályait; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.