Műtőssegéd - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd
- OKJ száma: 31500203
- Szakmacsoport: Egészségügy

Feladata: Kórházak általános és speciális műtőiben a műtétek során használt technikai eszközök és berendezések előkészítése, irányítás melletti működtetésük; betegszállítás, fertőtlenítési feladatok.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31500203
- Szakmacsoport: Egészségügy
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka) (5320)
- Felelős minisztérium: ESZCSM


Képzési adatok
- Képzési idő: 950 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 80%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, állva, járkálva végzett, döntően könnyű (előkészítő feladatok), részben nehéz fizikai (betegek szállítása, emelése stb.).

Jellemző tevékenységek
technikai eszközök és berendezések előkészítése, működőképességük ellenőrzése; a beteg műtéti területének előkészítése; a beteg szakszerű elhelyezése a műtéthez; betegszállítás; steril anyagok és eszközök elhelyezése a műtőteremben; műszerek és a műtő helyiségeinek fertőtlenítése.

Követelmények
Rendelkezzék a műtőszolgálat, a sebészet, a traumatológia, az anaeszteziológia, az elsősegélynyújtás szakmai alapismereteivel, s ezeket tudja a gyakorlatban alkalmazni. Legyen képes felismerni a műtétek során alkalmazott műszereket, eszközöket, textíliákat és kötszereket. Legyen képes orvosi és műtős szakasszisztensi irányítással a műtét előtti, a műtét során szükséges és a műtét utáni feladatokat ellátni. Tartsa be a higiéniai, munka- és balesetvédelmi előírásokat.