Műszaki számítástechnikai technikus - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Műszaki számítástechnikai technikus
- OKJ száma: 52542307
- Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

Feladata: Számítógépek, számítógépes hálózatok, szabályozó- és vezérlőrendszerek, ipari elektronikus berendezések összeszerelése, hibakeresése, javítása, telepítése; számítógépes rendszergazda feladatainak ellátása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52542307
- Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb technikusok (3129)
- Felelős minisztérium: IHM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló, ülő, hajlott testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett könnyű fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Műszeres mérések; számítógépek és segédberendezéseik kezelése, üzemeltetése; számítógép-hálózatok építése, üzemeltetése; informatikai berendezések hibáinak megkeresése és kijavítása; számítógépes alkalmazói programok használata.

Követelmények
Rendelkezzen villamosságtani és elektronikai alapismeretekkel; legyen képes a műszaki dokumentációk értelmezésére, kapcsolási rajzok olvasására és készítésére; ismerje a számítógépet működtető operációs rendszereket és egyéb felhasználói programokat; a számítógép-hálózatokkal kapcsolatos alapfogalmakat és a hálózatokat működtető szoftvereket; a számítástechnika alkalmazási területeit; ismerje a különböző informatikai eszközök működésének alapelveit, a számítógépek, perifériák, számítógépes hálózatok működését és üzemeltetési problémáit és legyen képes a hibák elhárítására; legyen képes számítógép-hálózatok építésére és üzemeltetésére; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.