Könyvtáros asszisztens - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Könyvtáros asszisztens
- OKJ száma: 52842201
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

Feladata: A könyvtári tevékenység különböző területein könyvtárkezelési rutinfeladatok, adminisztratív és könyvtártechnikai feladatok ellátása, okleveles könyvtáros irányítása mellett.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52842201
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Könyvtári munkatárs (3711)
- Felelős minisztérium: NKÖM


Képzési adatok
- Képzési idő: 1 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: középiskola utolsó évfolyama
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, részben ülve, görnyedt testtartásban végzett szellemi, részben állva, hajolva, járkálva végzett közepesen nehéz (könyvtárrendezés stb.) fizikai munka .

Jellemző tevékenységek
Kézi- és gépi ügyiratkezelés; audiovizuális eszközök kezelése; nyilvántartások vezetése, adminisztrációs munkák végzése, kimutatások készítése; számítógép-kezelés; raktározás; leltározás; olvasókkal kapcsolatos ügyintézés.

Követelmények
Rendelkezzen alapvető könyvtári, bibliográfiai, gépírási és szövegszerkesztési ismeretekkel; ismerje a könyvtárak szerepét, típusait, a működésükre vonatkozó jogszabályokat, a könyvtárhasználat alapvető tudnivalóit, a dokumentumok, információhordozók sajátosságait; legyen képes az állomány nyilvántartására és kezelésére, adminisztrációs ügyintézésre, az állomány tárolásával, karbantartásával kapcsolatos teendők ellátására; tudja kezelni a könyvtári és információs tevékenység során használt másoló, audiovizuális, számítógépes és telekommunikációs eszközöket; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.