Könyv- és papírrestaurátor - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Könyv- és papírrestaurátor
- OKJ száma: 54842501
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

Feladata: Gyűjteményekben őrzött, papírra vagy pergamenre írt vagy nyomtatott könyvek és más dokumentumok, valamint papír anyagú tárgyak megelőző védelme, konzerválása, restaurálása önállóan, ill. - speciális esetekben - felsőfokú szakember irányításával.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54842501
- Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb kulturális foglalkozások (3719)
- Felelős minisztérium: NKÖM


Képzési adatok
- Képzési idő: 1200 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnőttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 65%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen ülve, hajlott testtartásban végzett könnyű fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Állapotfelmérés; javaslattétel a károsító tényezők megszüntetésének módjára; tárolóeszközök készítése; anyagvizsgálat; dokumentáció készítése; fertőtlenítés, tisztítás, fehérítés; sérülések kijavítása; könyvkötés; fényképészeti anyagok konzerválása; könyvek fatábláinak, fémhordozóinak, könyvvereteknek, pecséteknek a tisztítása és konzerválása.

Követelmények
Rendelkezzen művészettörténeti, művelődéstörténeti, írás-, könyv- és könyvkötés-történeti ismeretekkel; rendelkezzen a szakmájához szükséges kémiai, fizikai, biológiai és közgyűjteményi ismeretekkel; legyen képes az alkalmazandó anyagok és eljárások kiválasztására, a környezeti paraméterek mérésére, a restaurálandó tárgy állapotának felmérésére; legyen képes kéziratos vagy nyomtatott, bőr- vagy pergamenkötésű könyv lapjainak és kötésének restaurálására, rajzos, fényképes restaurálási dokumentáció készítésére; legyen képes restauráló műhely megtervezésére és berendezésére, a restaurálással kapcsolatos felelős döntések meghozatalára; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.