Informatikus (műszaki informatikus) - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Informatikus (műszaki informatikus)
- OKJ száma: 54464103
- Szakmacsoport: Informatika

Feladata: A munkahely informatikai koncepciójának kialakitása és megvalósítása, inteligens mérő és kiértékelő rendszerek kialakítása és üzemeltetésének irányítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54464103
- Szakmacsoport: Informatika
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Szoftverfejlesztő, informatikus (2133)
- Felelős minisztérium: IHM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően ülő, hajlott testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett szellemi munka.

Jellemző tevékenységek
Adott feladat korszerű megoldásához szükséges hardverkörnyezet, alapszoftver, szoftverfejlesztői környezet és alkalmazói szoftver kiválasztása; számítástechnikai háttér kialakítása; speciális alkalmazói környezet kialakításával kapcsolatos problémák megoldása; saját fejlesztésű hardvereszközök tesztprogramjainak, alkalmazó, konfiguráló, csatoló programjainak megtervezése, kidolgozása; a számítógépes rendszer, azon belül a számítógépek központi és perifériális egységeinek üzembe helyezése, működtetése, hibafeltárása; a kialakult számítástechnikai rendszer folyamatos üzemeltetésének biztosítása, rendszergazda feladatok ellátása; nyílt rendszerek felügyelete, alkalmazói szoftverek integrálása nyílt rendszerekbe; adatátvitel megvalósítása és biztosítása különböző számítógépes rendszerek között; kommunikációs programok fejlesztése (új és meglévő protokollra); részvétel az alkalmazói szoftverek fejlesztésében, elsősorban rendszerközeli programok írásával.

Követelmények
Rendelkezzen olyan elméleti és gyakorlati számítástechnikai (hardver és szoftver) ismeretekkel, amely képessé teszi magas szintű programozói munka elvégzésére; legyen képes a számítógépes rendszer üzembe helyezésére és üzemeltetésére; rendelkezzen a számítástechnikai eszközök használatához szükséges idegennyelv-ismerettel; legyen tájékozott a számítástechnikai szakirodalomban és kövesse a számítástechnikai piac változásait.