Gyógypedagógiai asszisztens - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens
- OKJ száma: 54149901
- Szakmacsoport: Oktatás

Feladata: Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményekben, fogyatékosok napközi otthonaiban, szociális foglalkoztatókban, egészségügyi intézményekben a felsőoktatási végzettséget nem igénylő feladatok ellátása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54149901
- Szakmacsoport: Oktatás
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők (3519)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően zárt munkahelyen, állva, ülve, kisebb részben szabad ég alatt (óvoda, iskola udvara stb.) végzett, részben közepesen nehéz fizikai, részben nem fizikai tevékenység.

Jellemző tevékenységek
A gyerekek, ill. a felnőtt fogyatékosok fogadása, felügyelete és segítése az étkezéseknél, a testápolásnál és öltözködésnél; a szabadidős tevékenységeknél a pedagógus segítése, a gyerekek, fogyatékosok kísérése; oktatási, foglalkoztatási eszközök előkészítése; közreműködés a foglalkozások lebonyolításában; közreműködés a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus munkájában; adminisztrációs feladatok ellátása; szemléltetőeszközök, rajzok készítése; korrekciós feladatok végrehajtása, begyakoroltatása a pedagógus útmutatása alapján; fejlesztő foglalkozások végzése korai gyermekkorban.

Követelmények
Rendelkezzen megfelelő pedagógiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, közművelődési, gondozási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, gyógypedagógiai és oktatástechnikai ismeretekkel; ismerje a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékosok személyiségfejlődésének, megismerő tevékenységének, érzelmi életének sajátosságait, a sérülés jellegéhez igazodó nevelési, oktatási feladatokat, taneszközöket; legyen képes önállóan, ill. a pedagógus irányítása mellett a szabadidős tevékenységek szervezésére és levezetésére, mentálhigiéniai jellegű tevékenységekre, a gyermekvédelmi feladatok ellátására, az oktatástechnikai eszközök, speciális taneszközök, gyógyászati segédeszközök kezelésére, ügyeleti, gyermekfelügyeleti tevékenység végzésére; legyen képes a sérülés jellegéhez igazodó nevelési eljárások, bánásmódok alkalmazására, a sérülésspecifikus feladatok végrehajtására, fejlesztő foglalkozások végzésére, elsősegélynyújtásra; tartsa tiszteletben a gyermek, a fogyatékos személyiségét, járuljon hozzá fejlődéséhez; rendelkezzen megfelelő kommunikációs és együttműködési készséggel; munkáját hassa át a türelem, az együttérző képesség.