Gépíró és szövegszerkesztő - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Gépíró és szövegszerkesztő
- OKJ száma: 33340402
- Szakmacsoport: Ügyvitel

Feladata: Gépírási, szövegszerkesztési, alapfokú ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása számítástechnikai és ügyvitel-technikai berendezések (pl. személyi számítógép, nyomtató, írógép, másoló) használatával.


Alapadatok
- OKJ-szám: 33340402
- Szakmacsoport: Ügyvitel
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb irodai jellegű foglalkozások (4199)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Ülve, hajlott testtartással, zárt munkahelyen végzett munka (szellemi jellegű).

Jellemző tevékenységek
Anyagok gépelése; levelek, statisztikai jelentések, kimutatások, táblázatok, kéziratok megírása számítógépes szövegszerkesztő programok segítségével; gondoskodás az ügyiratok iktatásáról, sokszorosításáról, postázásáról.

Követelmények
Tudjon gépelni minimum percenként 170 leütés sebességgel; ismerje és alkalmazza a helyesírás szabályait, legyen képes a beszélő szándékát pontosan tükröző szövegformálásra; rendelkezzen alapvető levelezési és ügyviteli ismeretekkel, tudja alkalmazni az iratkészítés formai szempontjait, legyen képes a munkaüggyel kapcsolatos iratok, a hivatalos szervekkel való kapcsolattartást szolgáló iratok és belső iratok, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratok készítésére minta és diktálás alapján; legyen képes a számítógép üzembe helyezésére, a vírusellenőrzésre, egy korszerű szövegszerkesztő program használatára, táblázatkészítésre, a számítógéppel készített iratok kinyomtatására; tudja alkalmazni az irodai eszközöket (fax, diktafon, másológép); rendelkezzen megfelelő kommunikációs készséggel; tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.