Fakitermelő - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Fakitermelő
- OKJ száma: 31626201
- Szakmacsoport: Mezőgazdaság

Feladata: szabvány-méretű fák tőtől való elválasztása, gallyazása, a fatörzs választékolása, szükséges felkészítése (kérgezés, hasítás) és készletezése (sarangolás, máglyázás); a kitermelt faanyag számbavétele.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31626201
- Szakmacsoport: Mezőgazdaság
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Kézi és gépi fakitermelő (favágó) (6213)
- Felelős minisztérium: FVM


Képzési adatok
- Képzési idő: 500 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 70%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Szabad ég alatt, álló testhelyzetben végzett nehéz fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
a kivágási mód meghatározása; biztonsági zóna elkészítése és intézkedések megtétele; fadöntés, darabolás stb.; kézi és gépi eszközök (fejszék, rönkfordítók, ékek, motorfűrész, motoros kézi eszközök használata, kezelése és karbantartása.

Követelmények
Ismerje a fafajtákat, a fakitermelés teljes munkafolyamatát, a munkavégzéshez szükséges eszközök működési módját, a technológiai folyamatokat. Szakmai ismereteit legyen képes a gyakorlatban alkalmazni. Ismerje és tartsa be a biztonságtechnikai, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat és előírásokat.