Épületszigetelő - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Épületszigetelő
- OKJ száma: 31521607
- Szakmacsoport: Építészet

Feladata: Épületek, építészeti műtárgyak földfelszín alatti részeinek vízszigetelése, lapos tetők csapadékvíz elleni szigetelése, üzemi víz elleni szigetelés, a vízszigeteléshez kapcsolódó hőszigetelések készítése és javítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31521607
- Szakmacsoport: Építészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Építmény- és épületszigetelő (7631)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 1000 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló, hajlott vagy guggoló testhelyzetben, zárt és félig kész épületekben, ill. szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Talajpára, talajnedvesség, talajvíznyomás, belső víznyomás, üzemi és használati, valamint csapadékvíz elleni szigetelések készítése, felújítása szaktervező által készített tervdokumentáció szerint vagy szaktervező irányítása alatt; a vízszigeteléshez kapcsolódó hőszigetelés és egyéb védő, elválasztó stb. rétegek terv szerinti kivitelezése; költségvetés készítése; kapcsolódó munkák koordinálása.

Követelmények
Ismerje az épületek és műtárgyak szerkezeteit, a velük szemben támasztott követelményeket, a legfontosabb szerkezetei megoldásokat; a víz- és (a hozzá kapcsolódó) hőszigetelési előírásokat; a víz- és (a hozzá kapcsolódó) hőszigetelő anyagok beépítési, alkalmazási utasításait; a minőségi előírásokat; legyen képes a műszaki tervek értelmezésére és alkalmazására; legyen képes építési napló, szerződés stb. elkészítésére; ismerje a csapadékvíz elleni szigetelések esztétikai hatását az épület egészére; legyen képes víz- és kapcsolódó hőszigetelések elkészítésére, javítására.