Biztonságszervező II. - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező II.
- OKJ száma: 34891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: Rendészeti-vagyonvédelmi, őrzési, tűz- és munkavédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok végzése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 34891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások (5369)
- Felelős minisztérium: BM-OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 400 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnőttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 30%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Szakmai előképzettség: szükséges
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően zárt munkahelyen, járkálva, ill. ülve végzett szellemi munka.

Jellemző tevékenységek
Rendészeti-vagyonvédelmi, őrzési, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatok, katasztrófa-elhárítási terv készítése; a szabályok betartásának ellenőrzése; a védekezés, őrzés, megelőzés megszervezése; elsősegélynyújtás; oktatás megszervezése; jogszabályok figyelése és alkalmazása; vagyonvédelmi eszközök kezelése; jegyzőkönyv készítése.

Követelmények
Ismerje a vagyonvédelem, a tűzvédelem, a polgári védelem technikai eszközeit és legyen képes használatukra; ismerje a fegyveres szolgálat ellátásának, az őrző-védő kutyák tartásának, a jelző-, védő- és kényszerítőeszközök használatának szabályait, a rendészeti feladatokat ellátók jogait és kötelezettségeit, a fegyverekkel kapcsolatos szabályokat; ismerje a tűzveszélyes berendezések használatának szabályait, az anyagok tűzveszélyességi besorolását, a tűzoltó-felszereléseket; ismerje a munkavédelmi előírásokat, a biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálatok szabályait, a különböző veszélyforrásokat, a munkaélettannal, a környezetkárosítással kapcsolatos alapfogalmakat; ismerje a polgári védelmi kötelezettség tartalmát, a katasztrófákkal kapcsolatos tudnivalókat, a rendkívüli események esetén ellátandó teendőket; rendelkezzen vállalkozási, szervezési, számítástechnikai alapismeretekkel; legyen képes a különféle szabályzatok elkészítésére és az azokban foglaltak érvényre juttatására, az élet- és vagyonmentés megszervezésére és végrehajtására, csoportvezetői szintű feladatok ellátására, szállítmányok őrzésére, kíséretére, tűzoltási feladatok elvégzésére, elsősegélynyújtásra, a védőfelszerelések karbantartására, mérőeszközök használatára, okmányok, dokumentációk készítésére; tartsa be a munkájára vonatkozó szabályokat, előírásokat.