Biztonságszervező I. - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező I.
- OKJ száma: 54891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások

Feladata: Rendészeti-vagyonvédelmi, őrzési, tűz- és munkavédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok végzése, ill. az ilyen tevékenységek megszervezése és irányítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54891901
- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások (5369)
- Felelős minisztérium: BM-OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 300 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnőttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 30%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Szakmai előképzettség: szükséges
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntően zárt munkahelyen, járkálva, ülve, monitor előtt végzett szellemi munka.

Jellemző tevékenységek
Rendészeti-vagyonvédelmi, őrzési, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatok, katasztrófa-elhárítási terv készítése; a szabályok betartásának ellenőrzése; a védekezés, őrzés, megelőzés megszervezése; elsősegélynyújtás; oktatás tartása, ill. megszervezése; jogszabályok figyelése és alkalmazása; vagyonvédelmi eszközök kezelése; jegyzőkönyv készítése.

Követelmények
Ismerje a vagyonvédelem, a személyvédelem, a tűzvédelem, a polgári védelem technikai eszközeit és legyen képes használatukra, az elektromos-elektronikus eszközök esetén karbantartásukra; ismerje a fegyveres szolgálat ellátásának, az őrző-védő kutyák tartásának, a jelző-, védő-, mozgást korlátozó eszközök használatának szabályait; ismerje az objektumok védelmi rendszerének kiépítésével, a rendészeti, vagyonvédelmi szervezet felépítésével, az őrséggel, őrzéssel, fegyveres őrszolgálattal kapcsolatos szabályokat és elveket; rendelkezzen alapvető kriminalisztikai, krimináltechnikai, pszichológiai, minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi, sugárvédelmi, vegyvédelmi, gazdasági, adatvédelmi, informatikai ismeretekkel; ismerje a fegyverekkel kapcsolatos szabályokat; ismerje a tűzveszélyes berendezések használatának szabályait, az anyagok tűzveszélyességi besorolását, a tűzoltó-felszereléseket, a különböző szakterületekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat; ismerje a munkavédelmi előírásokat, a biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálatok, a minősítés és minőségtanúsítás, a balesetkivizsgálás szabályait, a különböző veszélyforrásokat, az egészséges munkahely kialakításának elveit; ismerje a polgári védelmi kötelezettség tartalmát, a katasztrófákkal kapcsolatos tudnivalókat, a rendkívüli események esetén ellátandó teendőket; legyen képes a különféle szabályzatok elkészítésére és az azokban foglaltak érvényre juttatására, oktatás megszervezésére és megtartására, az élet- és vagyonvédelem megszervezésére és végrehajtására, szállítmányok őrzésének, kíséretének megszervezésére, rendezvények biztosítási tervének elkészítésére, bűncselekmény felderítését elősegítő intézkedések megtételére, az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, tűzvédelmi és tűzoltási feladatok elvégzésére, tűzveszélyességi besorolás készítésére, elsősegélynyújtásra, a védőfelszerelések karbantartásának megszervezésére, a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározására, munkavédelmi szemle, üzembe helyezési eljárás szervezésére, okmányok, dokumentációk készítésére; tartsa be a munkájára vonatkozó szabályokat, előírásokat.