Ápoló - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Ápoló
- OKJ száma: 54501201
- Szakmacsoport: Egészségügy

Feladata:Kórházakban, ambuláns rendeléseken, szociális és ápolási otthonokban, a mentőellátásban, a házi betegellátás során a felnőtt beteg ellátása; közreműködés a diagnosztikai és terápiás eljárásokban, az egészségmegőrzési, rehabilitációs feladatokban.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54501201
- Szakmacsoport: Egészségügy
- Szint: emelt szintű szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Általános ápolónő, ápoló (3211)
- Felelős minisztérium: ESZCSM


Képzési adatok
- Képzési idő: 3 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: csak iskolai rendszerben tanulható
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, kissé hajlott testtartásban (adminisztrációs tevékenység), járkálva, állva (hajlott testtartásban), guggolva végzett döntően nem fizikai, részben közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Információközlés, kommunikáció; a beteg megfigyelése; ápolási terv készítése, végrehajtása értékelése; a beteg testi, lelki és szociális szükségletei kielégítésének segítése; aktív részvétel az orvosi viziteken; a beteg előkészítése az orvosi vizsgálatokra, beavatkozásokra, asszisztálás az orvosnak; adminisztrációs és dokumentációs feladatok elvégzése; gyógyászati eszközök, gyógyszerek tárolása; fertőtlenítés és sterilizálás; egészség-megőrzési és rehabilitációs feladatok ellátása; tanuló ápolókkal való foglalkozás; a beteg megfigyelése; koordináló és szervezési feladatok elvégzése.

Követelmények
Munkáját tekintse hivatásnak; tartsa be a hivatásával kapcsolatos etikai és jogi normákat; rendelkezzen megfelelő egészségügyi és ápolási ismeretekkel; legyen képes egyértelmű információt adni szóban és írásban, alapszinten idegen nyelven is; legyen képes az ápolási feladatok ellátására; legyen képes szervezési feladatok elvégzésére; segítse a beteg lelki, környezeti problémáinak a megoldását; legyen képes az ápolási, vizsgáló és kezelő eszközök, a számítógépes egészségügyi szoftverek alkalmazására; legyen képes a diagnosztikus és a terápiás eljárásokban való közreműködésre, ill. az orvosi utasítások alapján azok önálló elvégzésére; legyen képes egészségnevelő tevékenység végzésére, az egészség-megőrzési és rehabilitációs feladatok ellátására; tartsa be a higiéniai, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.