Ács-állványozó - Korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)


Általános adatok:
- Szakképesítés megnevezése: Ács-állványozó
- OKJ száma: 33521601
- Szakmacsoport: Építészet

Feladata: Az építőiparban előforduló mindenféle (magas- és mélyépítési) állványozási és zsaluzási munka elvégzése, fedélszerkezetek készítése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 33521601
- Szakmacsoport: Építészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Ács-állványozó (7612)
- Felelős minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idő: 3 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 70%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló és hajlott testhelyzetben, szabad ég alatt végzett nehéz fizikai munka.

Jellemző tevékenységek
Az épületek tetőszerkezetének felépítése fából, vasbetonból vagy acélszerkezetből; a tartóoszlopok, gerendák és egyéb szerkezeti elemek kimérése, vágása, illesztése és szerelése; épületelemek zsaluzatainak elkészítése, felépítése, lebontása, szétszerelése; fa alapanyagból fő-, vagy válaszfalak, valamint födémek készítése; épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítása, javítása és felújítása; a falazatok építéséhez, vakolásához és burkolásához szükséges munkaállványok elkészítése, felállítása, ill. lebontása; díszletek készítése, felállítása, javítása.

Követelmények
Rendelkezzen megfelelő statikai épületszerkezet-tani, építésszervezési és műszaki rajz ismeretekkel; ismerje az állványok anyagait, az állványépítési és - szerelési módokat; ismerje a tetőszerkezetek faanyagait és a használatos kötésmódokat; legyen képes az épületek tetőszerkezetének felépítésére fából, vasbetonból vagy acélszerkezetből; a szerkezeti elemek kimérésére, vágására, illesztésére és szerelésére; épületelemek zsaluzási munkáinak elvégzésére; fából falak, födémek készítésére; épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítására, javítására és felújítására; építési munkaállványok felállítására, ill. lebontására; díszletek készítésére; tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.