Vonalgondozó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vonalgondozó
A szakképesítés OKJ száma: 31 841 02 0100 21 01
A szakképesítés szintje: Alapszintű (iskolai végzettség nélkül)
Szakmacsoport: Közlekedés
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK260_Vasuti_palyamunkas_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     31_841_02_1000_00_00_Vasuti_palyamunkas.pdf

A Vonalgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alépítményt épít új pálya esetén (töltést épít, bevágást fejt)
Vízelvezető árkokat (talpárok, szabványárok, övárok, surrantó) készít
Meglévő árkokat karbantart
Felépítményi-, vagy mélyszivárgót készít
Vasúti felépítményt épít
Elvégzi a vasúti útátjáró karbantartási munkáit
Hosszúsín-lehúzást végez
Aljcserét végez
Kitérő lekötést végez
Kitérő bemérést végez
Ellenőrzi a kitérőket, szemléléses vizsgálatot tart
Nyomtávolság-szabályozást végez
Vágányszabályozást végez kézi eszközökkel
Vasúti pálya felépítményének elbontását végzi
Alkalmazza a szabályzatokat
Munkabiztonsági feladatokat lát el
Adminisztrációs, kommunikációs feladatokat lát el

A Vonalgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 31 841 02 0100 21 01 azonosító számú, Vonalgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0597-06 Közlekedésépítő közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A közlekedésépítéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi tűzvédelmi feladatok végzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A közlekedésépítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése, feljegyzés készítés a munkaterület előkészítéséről, tájékoztató adatok a rendellenességekről
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A munkahelyi vezető számára adott szakszerű jelentés módja, tartalmi elemei és eszközei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az egyes közlekedésépítő tevékenységek végzésekor szükséges egyéni védőfelszerelések ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%
     4. feladat 25%

0601-06 Vonalgondozó feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kijelölt pályaszakasz gyalogbejárása, szemrevételezés útján a pálya és tartozékainak (sín, kapcsolórendszerek, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat, útátjárók, hidak, átereszek, sorompók, jelzők, táblák szelvénykövek) vizsgálata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vasúti pálya vizsgálata során az al- és felépítményi hiányosságok megszüntetése, szakszerű helyreállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Vonalgondozó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Vasúti pályamunkás résszakképesítések:

Vonalgondozó

A Vasúti pályamunkás elágazások:

-

A Vasúti pályamunkás ráépülések:

-

A Vonalgondozó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Közlekedésépítő technikus
Közútkezelő
Útépítő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu