Vízépítő technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Vízépítő technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vízépítő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 05 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK212_Vizepito_technikus.pdf

A Vízépítő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Előkészítő munkát végez
Földművet épít/építtet
Zsaluzást készít/készíttet
Árvízmentesítést végez
Közreműködik a tó- és folyószabályozásban
Részt vesz vízrendezésekben
Közreműködik a belvízvédelemben
Közreműködik vízi közmű építésében
Részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában
Víz alatti építési munkálatokban közreműködik
Betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat

A Vízépítő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 582 05 0000 00 00 azonosító számú, Vízépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0459-06 Építőipari közös feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 45%
     3. feladat 25%

0480-06 Vízműépítési feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Talajmechanikai és hidrológiai mérések, vizsgálatok, ezek értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Geodéziai mérés, kitűzés, mérési jegyzőkönyv készítése, értékelés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adott műtárgy építési technológiájának, üzemeltetési, karbantartási folyamatának ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Kiviteli terv alapján kisműtárgy építése/építtetése, építés adminisztrációja, építésirányítás (csoportos feladat)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Adott kisműtárgy építése irányítás mellett (csoportos feladat)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%
     4. feladat 30%
     5. feladat 100%

0688-06 Építőipari kivitelezés tervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Költségvetés készítése kiviteli terv alapján számítógéppel, kiviteliterv-részlet számítógépes feldolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építés közben előforduló, azonnali intézkedést igénylő statikai problémák megoldása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Magyar nyelvű hivatalos levél megfogalmazása (kézírás)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Idegen nyelvű, építési technológiát ismertető szöveg feldolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Építésszervezési előírások, követelmények ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Építési terület berendezése, segédüzemek helyének kitűzése organizációs terv alapján (csoportos feladat)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 5%
     4. feladat 15%
     5. feladat 5%
     6. feladat 25%


A Vízépítő technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével.

A Vízépítő technikus résszakképesítések:

Víziközmű-építő

A Vízépítő technikus elágazások:

-

A Vízépítő technikus ráépülések:

Vízépítési búvár

A Vízépítő technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Műemlékfenntartó technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu