Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
A szakképesítés OKJ száma: 33 522 04 0001 33 19
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
Jegyzékbe kerülés éve: 2011

A Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az épület villamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztó berendezést szerel, fogyasztásmérő
helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel, világítási berendezést és
készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart,
kezelését betanítja.
Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést szerel, ipari
energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel,
ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort
telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó
szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket,
vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével
végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: Villanyszerelő vagy középfokú erősáramú végzettség (lásd VII. Egyebek pont)
Előírt gyakorlat: minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 522 04 0001 33 19 azonosító számú, Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1404-11 Munka előkészítése, átadása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tervdokumentáció tartalmi elemeinek ismertetése, megadott dokumentáció értelmezése. Leszámolási dokumentáció készítése az elvégzett munka lezárásaként. Megadott feltételek alapján a munka személyi, tárgyi feltételeinek, anyagszükségletének megtervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A munkavégzéssel, átadással, üzembe-helyezéssel, valamint a hálózatszerelés környezetvédelmi hatásaival kapcsolatos jogszabályok alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

6320-11 Villamos elosztóhálózat építése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Csatlakozó berendezés, mérőhely-kialakítás jogszabályi kérdései és megoldásai. Kis- és középfeszültségű hálózatépítés technológiai előírásai. Hálózati kapcsolóelemek szerepe, műszaki megoldási lehetőségei, szerepe a behatárolásban. Oszlopok, oszlopalapok kialakítása, technológiai előírásainak az alkalmazása. Kábelhálózat kialakítása, transzformátor állomások technológiai előírásai, szabadvezetékes, kábeles közvilágítás kialakítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hálózatépítési feladat. Lehetséges gyakorlati feladatok: Szabadvezetékes hálózatépítés, oszlopállítás, szerelvényezés, vezetékterítés, beszabályozás, kötések elkészítése. Kábelhálózat építése, kábeles közvilágítás építése, kompakt transzformátor állomás telepítése. Oszloptranszformátor állomás létesítése, szerelvényezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%

6321-11 Hálózatok karbantartása, helyreállítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elektrotechnikai alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hálózat bejárások, biztonsági övezettel kapcsolatos jogszabályi és szabványelőírások alkalmazása és gyakorlati feladatai. Karbantartási feladatok és módszerek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

6322-11 Elosztóhálózatok mérése, ellenőrzése, kisgépek üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hálózat geometriai, villamos jellemzőinek mérése műszerrel, ellenőrzés, kisgép-kezelés biztonságtechnikai és jogszabályi kérdései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hálózatok villamos paramétereinek mérése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes

letételével

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára

bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A Villanyszerelő résszakképesítések:

-

A Villanyszerelő elágazások:

-

A Villanyszerelő ráépülések:

Kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével)
FAM szerelő (a feszültség megjelölésével)
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Szakszolgálati FAM szerelő
Villamos gép és -készülék üzemeltető
Villámvédelmi felülvizsgáló
Villamos alállomás kezelő
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos hálózat kezelő
Villamos távvezeték építő, üzemeltető

A Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Elektrolakatos és villamossági szerelő
Elektromos gép- és készülékszerelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu