Vers- és prózamondó előadóművész - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Gyakorlatos színész (szakmairány megjelölésével)

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vers- és prózamondó előadóművész
A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02 0010 52 03
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK072_Szinesz_II_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK072_Szinesz_II.pdf

A Vers- és prózamondó előadóművész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítő részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetőségeiről tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különböző technikájú bábokat készít
Az elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi előadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja,
fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi előadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezőeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik, megfelelő beszéd- és
mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentőségű szerepben -
gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási
módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi működés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti
és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat

Bábszínész elágazás:
A bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába
építi
Alkalmazkodik az előadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok alkalmazásával, a
bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezői utasítások betartásával elemző
készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával
szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentős alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában,
meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon
megjeleníti színpadi előadás, filmfelvétel során
A színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Előadóművész elágazás:
Ellátja az előadóművészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyűjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiumműsorát
Elvégzi az előadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az előadás beszéd-, ének- és
mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában
szólaltatja meg pódium-műsorában

Színész I. ráépülés:
Dramaturgiailag jelentős feladatának, főszerepének hallható (dikció), látható (akció)
elemeit professzionális színpadi előadás feltételrendszerén belül koncentráltan,
alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva,
alkotótársaival együttműködve, művészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait,
beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körű gyakorlati és elmélyült szakmai
elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színművészet műfaji
sokszínűsége szerint szélesíti, azok kifejezőerejét fokozza
Felsőfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, művészeti oktatásban is
közreműködhet

A Vers- és prózamondó előadóművész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 3000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 212 02 0010 52 03 azonosító számú, Vers- és prózamondó előadóművész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1585-06 Munka-, baleset- és tűzvédelem a színházi, filmüzemi és pódiumi

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az adott munkavégzéshez szükséges technikai eszköz kezelésének, továbbá a szerephez, produkcióhoz szükséges eszköz, kellék, báb színpadon, illetve pódiumon történő mozgatásának bemutatása a biztonság- és balesetvédelmi előírások ismertetésével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A munkavégzéshez szükséges technikai eszköz kezelésének egyik műveletéhez, továbbá a szerephez, produkcióhoz szükséges eszköz, kellék, báb színpadon, illetve pódiumon történő mozgatásának egyik eleméhez kapcsolódó elsősegély-nyújtási feladat bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A színház, filmszínház, pódium és raktározási területek üzemeltetésére vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírások ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%

2540-06 Segédszínészi alakítás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az előadói képességek és ismeretek megítélésére alkalmas szépirodalmi szöveg előadása, vagy dramaturgiailag jelentős szerep megjelenítése professzionális keretek között, színpadi vagy bábszínpadi vagy pódiumon rendezett nyilvános vizsgaelőadásban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A színházelméleti, működéstani, szervezési, jogi alapismeretek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2543-06 Előadóművészi alakítás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az önálló, szerkesztett, nyilvános pódiumműsor előadása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A pódium-, művelődés-, irodalom-, dráma- és színháztörténeti ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%


A Vers- és prózamondó előadóművész szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével

A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott tartalmú
mestermunka beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban előírt színpadi gyakorlat (három év) teljesítéséről szóló igazolás

A Színész II. résszakképesítések:

Bábkészítő

A Színész II. elágazások:

Bábszínész
Színházi és filmszínész
Vers- és prózamondó előadóművész

A Színész II. ráépülések:

Színész I.

A Vers- és prózamondó előadóművész szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu