Vendéglátó szakmenedzser - OKJ tanfolyam, képzés


Vendéglátó-üzletvezető

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser
A szakképesítés OKJ száma: 55 812 01 0010 55 02
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom
Jegyzékbe kerülés éve: 1997
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK341_Vendeglato_es_idegenforgalmi_szakmenedzser.pdf

A Vendéglátó szakmenedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
Szakmai kommunikációs tevékenység
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
Vállalkozások menedzselése
Vendéglátó tevékenység operatív szervezése
Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai
Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés
Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység
Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét
Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
Az idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságait figyelembe véve végzi
munkáját
Hatékonyan működteti az idegenforgalmi vállalkozásokat

A Vendéglátó szakmenedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: 1 félév képzésbe épített összefüggő gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: 120
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 812 01 0010 55 02 azonosító számú, Vendéglátó szakmenedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2413-06 Vendéglátó tevékenység operatív szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vendéglátó áruforgalmi és szolgáltató tevékenység egyes részleteinek elemző bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vendéglátás manuális alaptevékenységeinek, illetve egyes munkafolyamatainak valós feltételek közötti alkalmazása - ételsor összeállítása, italajánlat, díszterítés készítése megadott témakörök szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2414-06 Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat prezentálása és védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

2415-06 Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Témajegyzékből kiválasztott, vendéglátáshoz kapcsolódó rendezvénytípus esettanulmány-szerű megvalósítása - forgatókönyv készítése, protokoll, személyi és tárgyi feltételek, szervezés, árképzés, marketing feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2416-06 Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A turizmus szervezetének, piacának és fogyasztói szokásainak nemzetközi, országos, regionális és lokális szintű ismeretköreinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel támogatva
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia kidolgozása és prezentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű szövegszerkesztő program alkalmazásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 25%
     4. feladat 35%

2658-06 Vállalkozások menedzselése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának figyelembevételével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing tevékenység megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%


A Vendéglátó szakmenedzser szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével

A Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser résszakképesítések:

-

A Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser elágazások:

Idegenforgalmi szakmenedzser
Vendéglátó szakmenedzser

A Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser ráépülések:

-

A Vendéglátó szakmenedzser szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Kereskedelmi menedzser


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu