Vendéglátásszervező - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vendéglátásszervező
A szakképesítés OKJ száma: 52 811 02 0001 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Vendeglos.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK342_Vendeglos.pdf

A Vendéglátásszervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja.
Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről.
Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról, teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben a készletekért

A Vendéglátásszervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 811 02 0001 52 01 azonosító számú, Vendéglátásszervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1499-06 Vendéglátás gazdálkodása, tervezése és szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján esettanulmány elemzése: a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, megszüntetésének megtervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy vendéglátó vállalkozás eredményességének elemzése, beszámoló készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A vendéglátó egységek erőforrásainak biztosítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az üzleti terv, üzletpolitika és stratégia gyakorlati alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%

1500-06 Vendéglátás marketing menedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy konkrét vállalkozás marketing tervének elkészítése vagy egy vállalkozás arculattervének elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy piackutatás eredményeinek értékelése, javaslattétel a hasznosítására (esettanulmány)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

2360-06 Üzleti menedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex feladat az üzemeltetés személyi feltételeinek biztosításának folyamatáról
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az üzlet gazdálkodása, az árképzés, beszerzés, elszámolás, üzemeltetési feltételek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2389-06 Vendéglátás szervezése és irányítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vendéglátó vállalkozások működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a mindennapi gyakorlatban való alkalmazásuk
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szituációs helyzetgyakorlat megoldása, a megadott szempontok alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%


A Vendéglátásszervező szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Vendéglős résszakképesítések:

Étkezdés

A Vendéglős elágazások:

-

A Vendéglős ráépülések:

Vendéglátásszervező

A Vendéglátásszervező szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu