Vegyipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Vegyipari technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vegyipari technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 524 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Vegyipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK182_Vegyipari_technikus.pdf

A Vegyipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
Előkészíti a gyártási és/vagy vizsgálati munkafolyamatot
Előkészíti, előkészítteti a munkavégzéshez szükséges alapanyagokat
A technológiai előírás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Elvégzi a gyártásközi/végtermék minőségellenőrzését
Dokumentációs feladatokat végez
Közreműködik a fejlesztési feladatokban
Az adott terület minőségpolitikájának megfelelően dolgozik
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Előíratokat, hazai és nemzetközi szabványokat, műszaki dokumentációkat, technológiai
Biotechnológiai gépeket, berendezéseket működtet
Biotechnológiai műveleteket hajt végre
Ismeretlen növényt azonosít
Használja az érvényes géprajzi ábrázolás szabványait, a technológiai
Gépelemeket, gépegységeket tervez, vagy kiválaszt
Papír- és feldolgozó ipari termékek minőség-ellenőrző vizsgálatát végzi
Papíripari gyártó és feldolgozó gépeket üzemeltet
Gáz-, hő- és tüzeléstechnikai vizsgálatokat végez
Szerelési feladatokat lát el
Ismeri a szénhidrogén-kutatás, fúrás, termelés, előkészítés lépéseit
Papíripari anyagvizsgálatokat, értékeléseket végez
Önálló felelősként dolgozik a vegyipar és rokon iparágak területén
Ellenőrzi a gyártás folyamata közben az előírt technológia betartását
Szakszerű információt szolgáltat a gyártott termékről
Műszaki koordinátorként részt vesz a különféle gyártási folyamatok előkészítésében
Kapcsolatot tart a fogyasztókkal, vagy a fogyasztói kapcsolatok felelőseivel
Kidolgozza a vállalat minőségi politikáját

A Vegyipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 524 02 1000 00 00 azonosító számú, Vegyipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog, minőségirányítás, vezetési ismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Dokumentálás számítógéppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2047-06 Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vegyipari műveletek, berendezések, irányítástechnikai feladat értelmezése, gépelemek, szilárdsági, statikai számítások, vegyipari gépek működése, anyagszállítás, áramlástani, hőtani számítások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Anyagmozgatás, tárolás, szállítás berendezései, vegyipari gépek, berendezések, csőhálózatok szerelése, karbantartási feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vegyipari műveleti feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%

2048-06 Vegyipari technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szervetlen vegyipar eljárásai és a szerves vegyipari alapfolyamatok értelmezése, technológiai számítások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szervetlen és szerves vegyipari technológiák
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2049-06 Laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságainak ismertetése, kémiai számítások alkalmazása, fizikai kémiai folyamatok, diagramok, adatok leíró értelmezése, számítási feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mintavételezés, laboratóriumi minőségi és mennyiségi elemzések, az eredmények értékelése, szerves, szervetlen preparátumok előállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%


A Vegyipari technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével


A Vegyipari technikus résszakképesítések:

Gyógyszer-készítménygyártó
Vegyianyaggyártó

A Vegyipari technikus elágazások:

-

A Vegyipari technikus ráépülések:

Biotechnológus technikus
Drog- és toxikológiai technikus
Papíripari technikus
Vegyipari minőségbiztosítási technikus

A Vegyipari technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Gumiipari technológus
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
Laboratóriumi technikus
Papírgyártó és -feldolgozó 4


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu