Vasúti pályamunkás - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vasúti pályamunkás
A szakképesítés OKJ száma: 31 841 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Közlekedés
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK260_Vasuti_palyamunkas_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     31_841_02_1000_00_00_Vasuti_palyamunkas.pdf

A Vasúti pályamunkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alépítményt épít új pálya esetén (töltést épít, bevágást fejt)
Vízelvezető árkokat (talpárok, szabványárok, övárok, surrantó) készít
Meglévő árkokat karbantart
Felépítményi-, vagy mélyszivárgót készít
Vasúti felépítményt épít
Elvégzi a vasúti útátjáró karbantartási munkáit
Hosszúsín-lehúzást végez
Aljcserét végez
Kitérő lekötést végez
Kitérő bemérést végez
Ellenőrzi a kitérőket, szemléléses vizsgálatot tart
Nyomtávolság-szabályozást végez
Vágányszabályozást végez kézi eszközökkel
Vasúti pálya felépítményének elbontását végzi
Alkalmazza a szabályzatokat
Munkabiztonsági feladatokat lát el
Adminisztrációs, kommunikációs feladatokat lát el

A Vasúti pályamunkás képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 841 02 1000 00 00 azonosító számú, Vasúti pályamunkás megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0597-06 Közlekedésépítő közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A közlekedésépítéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi tűzvédelmi feladatok végzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A közlekedésépítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése, feljegyzés készítés a munkaterület előkészítéséről, tájékoztató adatok a rendellenességekről
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A munkahelyi vezető számára adott szakszerű jelentés módja, tartalmi elemei és eszközei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az egyes közlekedésépítő tevékenységek végzésekor szükséges egyéni védőfelszerelések ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%
     4. feladat 25%

0599-06 Vasúti pályamunkás feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vasúti alépítmény gondozási, karbantartási feladatainak ismerete és végrehajtása, csoportos munka esetén a hiányosságok szakszerű helyreállításának irányítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vasúti felépítmény szerkezeti elemeinek gondozásával, javításával és cserélésével, valamint hibás geometriájával kapcsolatos feladatok ismerete és végrehajtása. Csoportos munka esetén a hiányosságok szakszerű helyreállításának irányítása.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

0601-06 Vonalgondozó feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kijelölt pályaszakasz gyalogbejárása, szemrevételezés útján a pálya és tartozékainak (sín, kapcsolórendszerek, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat, útátjárók, hidak, átereszek, sorompók, jelzők, táblák szelvénykövek) vizsgálata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vasúti pálya vizsgálata során az al- és felépítményi hiányosságok megszüntetése, szakszerű helyreállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Vasúti pályamunkás szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Vasúti pályamunkás résszakképesítések:

Vonalgondozó

A Vasúti pályamunkás elágazások:

-

A Vasúti pályamunkás ráépülések:

-

A Vasúti pályamunkás szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Közlekedésépítő technikus
Közútkezelő
Útépítő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu