Vámügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző , Vámügyintéző

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vámügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 05 0010 52 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK296_Vam_jovedeki_es_termekdij_ugyintezo_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK296_Vam_es_jovedeki_ugyintezo.pdf

A Vámügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Jövedéki feladatokat végez.
Vámszakmai feladatokat végez.
Környezetvédelmi termékdíj bevallással, nyilvántartással, kapcsolatos feladatokat lát el.
Környezetvédelmi termékdíj mentességi engedély kérelmekkel, egyes hulladékkezeléssel
összefüggő feladatokat lát el.
Meghatározza az áruk származását és vámértékét.
Alkalmazza a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseket.
Alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás szabályait.
Alkalmazza az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat.
Adózási feladatokat lát el.
Árubesorolási tevékenységet végez.
Tevékenységéhez kapcsolódó adatok kezelését végzi.
Általános feladatokat lát el.
Érvényesíti a jogorvoslati eszközöket.

A Vámügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1250

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 344 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1975-06 Bevezetés a jogtudományba

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi alapismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1976-06 Adózási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adózással kapcsolatos alapismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1977-06 Gazdasági feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ellenőrzési módszerek, rendszerek alapszintű ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1978-06 Vámjogi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásának, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések gyakorlati ismerete és alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vámjogszabályok, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések ismerete. Okmányok tartalmának értelmezése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1981-06 Vám- és jövedéki alapok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek alapszintű ismerete, vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásához kapcsolódó rendelkezések ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1982-06 Áruosztályozás és áruismeret

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Áruosztályozás szabályaival és áruismerettel kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Vámügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 52 344 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazáshoz
rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
2. modulzáró vizsga: Áruosztályozás és áruismeret,
3. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok,
4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
7. modulzáró vizsga: Vámjogi feladatok.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja
össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz
rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
Az 52 344 03 0000 00 00 számú Pénzügyőr szakképesítéssel rendelkezők mentesülnek a
következő modulzáró vizsgák teljesítésének kötelezettsége alól:
– 1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
– 4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
– 5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
– 6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
– 7. modulzáró vizsga: Vámjogi feladatok,
– 8. modulzáró vizsga: Jövedéki feladatok.
Az 52 344 03 0000 00 00 számú Pénzügyőr szakképesítéssel rendelkezők mentesülnek a
következő modulzáró vizsgák teljesítésének kötelezettsége alól:
– 1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
– 4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
– 5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
– 6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
– 7. modulzáró vizsga: Vámjogi feladatok,
– 8. modulzáró vizsga: Jövedéki feladatok,
Az 52 3433 04 Jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkezők mentesülnek a következő
modulzáró vizsgák teljesítésének kötelezettsége alól:
– 1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
– 4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
– 5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
– 6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
– 8. modulzáró vizsga: Jövedéki feladatok.
A 2004. május 1-jét követően szerzett 54 3433 04 Vámügyintéző szakképesítéssel
rendelkezők mentesülnek a következő modulzáró vizsgák teljesítésének kötelezettsége
alól:
– 1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
– 2. modulzáró vizsga: Áruosztályozás és áruismeret,
– 4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
– 5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
– 6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
– 7. modulzáró vizsga: Vámjogi feladatok.
A Bevezetés a jogtudományba 4. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele:
– a Rendőrtiszti Főiskola bármely szakán szerzett állami felsőfokú végzettség,
– az Állam- és Jogtudományi Egyetem jogász szakán vagy igazságügyi ügyintéző
szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
– az Igazgatásszervező szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
– a Közigazgatási alapvizsgáról kiállított igazolás, amennyiben a végzettség, illetve
képzettség megszerzése 2005. január 1-je után történt.
Az Adózási feladatok 5. modulzáró vizsga és a Gazdasági feladatok 6. modulzáró vizsga
alóli felmentés feltétele:
– a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló
4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának
feltételeként letett záróvizsga vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a
szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
gazdaságtudományok képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett
záróvizsga,
– Mérlegképes könyvelő vagy azzal egyenértékű szakképesítés
– Okleveles pénzügyi revizor szakképesítés
– Okleveles adószakértő
– Adótanácsadó szakképesítés
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző résszakképesítések:

-

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző elágazások:

Jövedéki ügyintéző
Vámügyintéző
Termékdíj ügyintéző

A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző ráépülések:

-

A Vámügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Nonprofit menedzser
Pénzügyőr
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu