Vállalkozási ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Vállalkozási és bérügyintéző

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK294_Vallalkozasi_ugyintezo_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK294_Vallalkozasi_ugyintezo.pdf

A Vállalkozási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátásában.
Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat.
Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladat-finanszírozásban.
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
Könyvelési feladatokat lát el.
Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolásokat végez.
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
Elszámolja a termelési költségeket.
Közreműködik különféle szabályzatok elkészítésében.
Vezeti a pénzforgalmi nyilvántartásokat.
A munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban
érvényesíti a Munka Törvénykönyvében foglaltakat.
Ellátja a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációt
(bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás stb.).
A rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában közreműködik a vállalkozás üzleti
terv fejezeteinek elkészítésében.

A Vállalkozási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1,5 év
Maximális óraszáma: 1500

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Vállalkozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1968-06 Gazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1969-06 Pénzügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése számítógépes programcsomag igénybevételével a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1973-06 Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási szakmai ismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1974-06 Üzleti terv készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka (záródolgozat) védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Vállalkozási ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a fentiekben meghatározott iskolai előképzettséggel.

Iskolai rendszerű szakképzésben:
az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése, valamint a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

A Vállalkozási ügyintéző résszakképesítések:

-

A Vállalkozási ügyintéző elágazások:

-

A Vállalkozási ügyintéző ráépülések:

-

A Vállalkozási ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Nonprofit menedzser
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu