Üzleti szakügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK293_Uzleti_szakugyintezo_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK293_Uzleti_szakugyintezo.pdf

Az Üzleti szakügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Banki szakügyintéző
A banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkáját segíti, szervezi és
irányítja.
Kommunikál az ügyfelekkel.
A banküzemben adódó feladatokat önállóan végrehajtja.
Banki információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat.
Szabályozási előkészítői és elemzési feladatokat végez.
Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben.
Értékpapírpiaci szakügyintéző
Különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal
foglalkozó szervezeteknél az értékpapír-kereskedelem terület számos speciális
részfeladatát látja el.
A befektető által a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap
kialakítását végzi, és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemekkel
kereskedik.
A befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközök kezelését végzi a
befektető javára.
Gazdálkodási menedzserasszisztens
Bármely nemzetgazdasági területen működő vállalkozásnál, szervezetnél felső- és
középvezetők mellett, vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézői feladatokat
lát el, illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói kapcsolatok)
területén önálló, vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be.
Közreműködik a gazdasági döntésekhez szükséges piaci információk, adatok
gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében, értékelésében a
korszerű informatikai eszközök felhasználásával, s ehhez kapcsolódva az üzleti
stratégia kialakítását segíti, illetve a közép- és felső vezetők ez irányú döntéseit
előkészíti továbbá a felelős ügyintézői szinten a döntéseket meghozza.
Az üzleti stratégia alapján portfolió elemzéseket készít, és részt vesz az üzletpolitika
kidolgozásában.
Közreműködik a vállalkozáshoz szükséges személyi, tárgyi és információs feltételek
kialakításában.
Részt vesz a komplex gazdálkodási/szolgáltatási folyamatok lebonyolításában és az
ezzel összefüggő pénzügyi, adózási, számviteli feladatok ellátásában, a
marketingakciók tervezésében, szervezésében.
Részt vesz az üzleti, valamint a környezeti partneri kapcsolatok kialakításában, és
azok ápolásában, folyamatos fejlesztésében.
Közreműködik a jogi előírásoknak megfelelő megállapodások, szerződések
előkészítésében.
Részt vesz a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenőrzésében.
Pénzügyi szakügyintéző
Munkáját alapvetően gazdálkodási tevékenységet folytató szervezeteknél, továbbá
alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél, közhasznú társaságoknál végzi.
Közreműködik a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában.
Közreműködik a pénzügyi tervek összeállításában, pénzügyi döntések
előkészítésében.
Pénzügyi nyilvántartásokat vezet.
Speciális pénzügyi műveleteket előkészít.
Gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket végez.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információt, adatot gyűjt,
nyilvántart és szolgáltat, szabályozási, előkészítési és elemzési feladatokat végez,
intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben.
A vállalkozás, alapítvány stb. munkáját segíti, támogatja.
Informatikai, irodatechnikai és AV eszközöket alkalmaz az adott feladatnak
megfelelően.
A rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerűen használja.
Munkáját elvi irányítás mellett, nagyrészt önállóan végzi.
Munkaterületén egyes részfeladatok ellátását munkatársai között megszervezi,
munkájukat irányítja, ellenőrzi.
Projektmenedzser-asszisztens
Részt vesz a projektek tervezésében, fejlesztésében, megvalósításában.
Elvégzi a projektcélok gyakorlati projekttevékenységekre bontását. Menedzseli a
projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját.
Közreműködik a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások
biztosításában.
Gondoskodik arról, hogy a projektben résztvevők ismerjék a projekt egészét, illetve
az egyes tevékenységeket, valamint a projektszerződések betartásából, a
minőségbiztosításból, a jogszerű szoftverhasználatból rájuk eső feladatokat.
A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a
kommunikációs és adminisztrációs feladatokat.
Dokumentálja a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését.
Segíti a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását és
fenntartását.
Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk
naprakész kezelését.
Alkalmazza a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat.
Részt vesz a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést
érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs
rendszer kialakításában, valamint fenntartásában.
Önállóan használja az egyes projekttevékenységek kivitelezését támogató
informatikai és irodatechnikai eszközöket.
A rá háruló projektfeladatok eredményes megoldásával, az összes érdekelt fél
együttműködésének erősítésével hozzájárul a vállalat teljesítményének növeléséhez.
Számviteli szakügyintéző
Munkáját alapvetően a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett önállóan végzi.
Rész vesz a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos
tevékenységek ellátásában.
Közreműködik éves beszámoló elkészítésében és elemzésében.
Részt vesz a számviteli feladatok végrehajtásával, a számviteli politika
kialakításával, továbbá a gazdálkodási feladatok ellátásával és elemzésével
kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz.
Számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat.
Szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez.
Önálló döntéseket hoz, ellenőrzéseket végez.
Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben.
A számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig
vesz részt.
A vállalkozás vezetési munkáját segíti és támogatja.
A rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerűen használja.

Az Üzleti szakügyintéző résszakképesítések:

-

Az Üzleti szakügyintéző elágazások:

Banki szakügyintéző
Értékpapírpiaci szakügyintéző
Gazdálkodási menedzserasszisztens
Pénzügyi szakügyintéző
Projektmenedzser-asszisztens
Számviteli szakügyintéző

Az Üzleti szakügyintéző ráépülések:

-

Az Üzleti szakügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Államháztartási szakügyintéző
Közösségi-civil szervező
Nonprofit menedzser


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu