Üvegfestő, ólmozottüveg készítő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Üvegfestő, ólmozottüveg készítő
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 17 0100 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK079_Uvegmuves_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK079_Uvegmuves_2.pdf

Az Üvegfestő, ólmozottüveg készítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az üvegműves szakember, ismeri az üveg anyagának sajátos nyelvezetét, feldolgozásának, formaalakításának régi és új műfajait, azok alkalmazási területeit
Van térlátása, rajzi és plasztikai ismerete, fejlett formakultúrája
Szakmai alapképzettsége lehetőséget nyújt az egyes mesterségek területére jellemző, domináns alkotások általános és egyedi elemeit, funkcióit felismerő tájékozódásra
Korszerű használati és dísztárgyak, sorozatok megtervezésekor képes az elképzeléseit a szakmai követelményeknek megfelelően dokumentálni, a tervek alapján vágatot készíteni a forma elkészíttetéshez
Rendelkezik az üveghutai mintáztatáshoz szükséges elméleti és szakmai gyakorlattal
Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technológiákat a kézműves, gyári és autonóm üveg területén, valamint ezek szakmai, szemléleti elvárásait
Olyan vizuális és szakmai alapképzettséggel rendelkezik, ami alkalmassá teszi az üvegipari gyártmány-előkészítésben és gyártmányfejlesztésben való részvételre
Tudása, művészeti ismeretei alapján önálló tervezési és gyakorlati feladatok megoldására vállalkozhat, vagy akár tanulmányai folytatására a különböző művészeti egyetemeken

Az Üvegfestő, ólmozottüveg készítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú isk
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 211 17 0100 52 01 azonosító számú, Üvegfestő, ólmozottüveg készítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával (prezentáció)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Portfólió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit (prezentáció)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 30%

0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1037-06 Az üvegművesség történeti értékeinek elemzése. Az üvegtárgy készítéséhez, feldolgozásához szükséges alapanyagok és segédanyagok előkészítése, eszközök- és gépek használata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az üvegművesség története. Az üveg alapanyagok, a különböző üvegműves technikák és technológiák ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1039-06 Üvegfestés, ólmozottüveg-készítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az ólomüveg gyakorlati vizsgamunka bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


Az Üvegfestő, ólmozottüveg készítő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével.

Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolio leadása a képző intézmény által megadott határidőre.

A 3. 5. és 6. vizsgarészek (bemutató) megkezdésének feltétele üvegműves vizsgamunka(kák) készítése

A vizsgamunka témája:
választható a képző intézmény által megadott témakörökből. Kivitelezése a képzés utolsó 4 hónapjában történik.

Az Üvegműves résszakképesítések:

Üvegfestő, ólmozottüveg készítő

Az Üvegműves elágazások:

-

Az Üvegműves ráépülések:

-

Az Üvegfestő, ólmozottüveg készítő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Alkalmazott fotográfus
Bőrműves
Bútorműves
Dekoratőr
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
Díszműkovács
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Keramikus
Könyvműves
Lakberendező
Mozgóképi animációkészítő
Ötvös
Porcelánfestő és -tervező asszisztens 2
Szobrász
Textilműves
Zománcműves


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu