Tűzvédelmi előadó - OKJ tanfolyam, képzés


Tűzvédelmi előadó tanfolyam

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Tűzvédelmi előadó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó
A szakképesítés OKJ száma: 52 861 07 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2002
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.06.25.
     SZVK375_Tuzvedelmi_eloado_R20per2009.pdf

A Tűzvédelmi előadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Információkat gyűjt
Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
Elkészíti a tűzvédelmi szabályozást
Tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez
Szervezi a tűzvédelmi szervezet munkáját
Ellenőrzési tevékenységet végez
Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és kezeli a kapcsolódó dokumentumokat
Kapcsolatot tart külső szervezetekkel
Kapcsolatot tart a szervezeten belül
Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
Közreműködik a fejlesztések tűzvédelmének biztosításában
Irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét
Közreműködik a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében
Szervezi a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét


A Tűzvédelmi előadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 350

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 861 07 0000 00 00 azonosító számú, Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0785-06 Tűzvédelmi előadó feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismertetése. A tűzmegelőzési követelmények ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A tűzoltó készülékek, tűzoltó felszerelések és berendezések bemutatása, ellenőrzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%


A Tűzvédelmi előadó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt tanórákon való részvétel – az elfogadott tudásfelmérés kivételével – kötelező.
Az igazolt távollét felső határa a képzési programban meghatározott óraszám 15%-a.

A Tűzvédelmi előadó résszakképesítések:

-

A Tűzvédelmi előadó elágazások:

-

A Tűzvédelmi előadó ráépülések:

Tűzvédelmi főelőadó

A Tűzvédelmi előadó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu