Textilipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Textilipari technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Textilipari technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 542 01 0010 54 03
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Könnyűipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Konnyuipari_technikus_11.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK219_Konnyuipari_technikus.pdf

A Textilipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Irányítja a termelést
Elektronikus adatfeldolgozást végez
Gyártmánytervezést végez
Próbagyártást végez
Ügyel a biztonsági előírások betartására
Minőségbiztosítást végez
Meghatározza a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
Gyártástechnológiát kidolgoz
Végterméket minősít
Próbagyártást végez
Gyártástechnológiát kidolgoz, gyártási folyamatot szervez

A Textilipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 542 01 0010 54 03 azonosító számú, Textilipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6232-11 Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könnyűipari tervező program alkalmazásával kijelölt feladat megoldása számítógéppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6233-11 Textiliparban alkalmazott anyagfajták

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy textiliparban felhasznált alapanyag jellemzése, felhasználási lehetőségeinek elemzése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6343-11 Textilipari gyártástechnológiák, gyártmánytervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Textilipari termékek gyártási folyamatai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott felhasználási célú textília tervezése és dokumentációjának elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

1309-11 Textilipari próbagyártás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gyártmányleírás alapján gépek beállítása, üzemeltetése, mintadarab előállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1311-11 Textilipari termékek minősítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott textilipari termék jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata, minősítése, tanúsítvány elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Textilipari technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 13. és a 17. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 20, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A Könnyűipari technikus résszakképesítések:

-

A Könnyűipari technikus elágazások:

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus

A Könnyűipari technikus ráépülések:

-

A Textilipari technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu