Természetvédelmi ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Környezetvédelmi ügyintéző

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Természetvédelmi ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 850 02 0100 33 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 2001
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK268_Termeszet_es_kornyezetvedelmi_technikus.pdf

A Természetvédelmi ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a szakmai előírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek elkészítésében
Méréseket végez, értékel
Ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel
Fenntartási, kezelési feladatokat lát el
Ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz
Oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Kapcsolatot tart
Panaszok ügyében eljár
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik
Pályázati munkákban vesz részt
Ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik

A Természetvédelmi ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 700

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 850 02 0100 33 02 azonosító számú, Természetvédelmi ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1245-06 Természetvédelmi ügyintéző feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Fenntartási, kezelési munkák és gépeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Természetvédelmi kezelési tevékenység eszközeinek jellemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 20%


A Természetvédelmi ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.

A Természet- és környezetvédelmi technikus résszakképesítések:

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző
Természetvédelmi ügyintéző

A Természet- és környezetvédelmi technikus elágazások:

-

A Természet- és környezetvédelmi technikus ráépülések:

-

A Természetvédelmi ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Környezetvédelmi technikus
Települési környezetvédelmi technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu