Természet- és környezetvédelmi technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Környezetvédelmi technikus, Természetvédelmi szaktechnikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Természet- és környezetvédelmi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 850 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 2001
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK268_Termeszet_es_kornyezetvedelmi_technikus.pdf

A Természet- és környezetvédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a szakmai előírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek elkészítésében
Méréseket végez, értékel
Ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel
Fenntartási, kezelési feladatokat lát el
Ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz
Oktatáson, képzésen vesz részt, tart
Kapcsolatot tart
Panaszok ügyében eljár
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik
Pályázati munkákban vesz részt
Ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik

A Természet- és környezetvédelmi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 850 02 0000 00 00 azonosító számú, Természet- és környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Környezettechnikai eljárások, hidrológia és hidraulika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Gépészet és automatizálási mérések és biztonságtechnikájuk
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 25%
     3. feladat 20%
     4. feladat 25%
     5. feladat 15%

1242-06 Települési környezetvédelemi technikus és természet- és

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Települési alapfogalmak, települési környezetet terhelő hatások. Környezetvédelmi technológiák ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Fenntartási, kezelési munkák és gépeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1243-06 Természet- és környezetvédelemi technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Természetvédelmi kezelési tevékenység eszközeinek jellemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mezőgazdasági környezetgazdálkodás feladatának, tevékenységének jellemzése, talajvédelmi technológiák, növénytermesztés és állattenyésztés környezeti vonatkozásainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Természet- és környezetvédelmi technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.

A Természet- és környezetvédelmi technikus résszakképesítések:

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző
Természetvédelmi ügyintéző

A Természet- és környezetvédelmi technikus elágazások:

-

A Természet- és környezetvédelmi technikus ráépülések:

-

A Természet- és környezetvédelmi technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Környezetvédelmi technikus
Települési környezetvédelmi technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu