Településüzemeltető és -fenntartó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Településüzemeltető és -fenntartó
A szakképesítés OKJ száma: 54 851 01 0100 51 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (középiskola után)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK269_Telepulesi_kornyezetvedelmi_technikus.pdf

A Településüzemeltető és -fenntartó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a szakmai előírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek készítésében
Pályázati munkákban vesz részt
Méréseket végez, értékel
Fenntartási, kezelési feladatokat lát el
Ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz
Oktatáson, képzésen vesz részt, oktatást tart
Kapcsolatot tart
Panaszok ügyében eljár
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik

A Településüzemeltető és -fenntartó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 700

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 851 01 0100 51 01 azonosító számú, Településüzemeltető és -fenntartó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1266-06 Településüzemeltető és -fenntartó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gépészet és automatizálási mérések és biztonságtechnikájuk
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Fenntartási, kezelési munkák és gépeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Települési vízkárelhárítási, hulladékkezelési és település-egészségügyi feladatok ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 15%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 30%


A Településüzemeltető és -fenntartó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Települési környezetvédelmi technikus résszakképesítések:

Települési környezetvédelmi ügyintéző
Településüzemeltető és -fenntartó

A Települési környezetvédelmi technikus elágazások:

-

A Települési környezetvédelmi technikus ráépülések:

-

A Településüzemeltető és -fenntartó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Környezetvédelmi technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu