Távközlési és informatikai hálózatszerelő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, Távközlési és informatikai hálózatszerelő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatszerelő
A szakképesítés OKJ száma: 33 523 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK156_Tavkozlesi_es_informatikai_halozatszerelo_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     33_523_02_0000_00_00_Tavkozlesi_es_informatikai_halozatszerelo.pdf

A Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Technológiai alapműveleteket végez
Hálózattechnikai szimmetrikus és optikai kábelek paramétereit méri
Kábeltévé hálózatot telepít
Alkalmazza az informatikai és elektronikus hírközlő hálózatok rajzjeleit
Anyagalakítási és szerelvényezési feladatokat végez
Alkalmazott számítástechnika és laboratóriumi méréseket végez
Elektronikus hírközlő hálózatok épít és üzemeltet
Informatikai hálózatokat telepít és üzemeltet
Szélessávú hálózatot létesít

A Távközlési és informatikai hálózatszerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében az elektrotechnika elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 523 02 0000 00 00 azonosító számú, Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 135 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%
     4. feladat 30%

0924-06 Távközlési hálózatok létesítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hálózatok ismerete. Hálózatok részei, felépítése. Hibaelhárítás. Kábelszerkezettan. Szélessávú hálózatok létesítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Tájékozódás a távközlés főbb területein, távközlési rendszerek. Végberendezések és azok telepítése, működési elvei. Vonalvizsgálat, hibaelhárítás, -fenntartás. Helyi- és helyközi hálózatok részei, szerelésük
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Távközlési hálózatok szerelése és mérése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 15%
     3. feladat 45%

0925-06 Hírközlés műszaki feltételének biztosítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elektrotechnikai számítások. Szövegszerkesztés számítógéppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szolgáltatás és marketing a távközlés területén. Elektrotechnikai és elektronikai alapfogalmak. Informatika, számítástechnikai operációs rendszerek, office rendszer ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Villamos mérések, a mérési eredmények dokumentálása számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0926-06 Informatikai hálózatok létesítése, üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Informatikai hálózat jellemzői. Adatátvitel aktív és passzív elemek.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Digitális jelátvitel. Vezetéknélküli átviteli közeg. Valós és nem valós idejű rendszerek forgalom irányítása VOIP rendszerek. Analóg jelátvitel elve és gyakorlata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Strukturált hálózat építése Kat.5 kábellel tanpályán. A hálózati szakasz szerelvényezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

1421-06 Kábelszerelő

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hálózatok ismertetése. Hálózatok részei, felépítése. Hibaelhárítás. Kábelszerkezettan, szélessávú hálózatok létesítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Távközlés főbb területei, távközlési rendszerek ismertetése. Végberendezések és azok telepítése, működési elvei. Vonalvizsgálat, hibaelhárítás, fenntartás. Helyiés helyközi hálózatok részei, integrált beltéri hálózatok szerelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Távközlési hálózatok szerelése és mérése. Különböző fizikai állapotú kábelek szerelése, érkötései. Tápszekrények és megszakító létesítmények szerelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 210 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 15%
     3. feladat 45%


A Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Távközlési és informatikai hálózatszerelő résszakképesítések:

Távközlési kábelszerelő

A Távközlési és informatikai hálózatszerelő elágazások:

-

A Távközlési és informatikai hálózatszerelő ráépülések:

-

A Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Távközlési műszerész


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu