Szövő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Szövő, Textilanyaggyártó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szövő
A szakképesítés OKJ száma: 33 542 06 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Könnyűipar
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK223_Szovo.pdf

A Szövő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Fonalat szövéshez előkészít
Lánchengert készít
Szövési paramétereket beállít
Szövetet sző és minősít
Több fonalrendszerű szövetet sző

A Szövő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 542 06 0000 00 00 azonosító számú, Szövő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a könnyűiparban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1094-06 Fonalelőkészítés szövéshez

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fonaljellemzők beállítása és keresztorsó készítése csévélőgépen vagy sodratszám beállítása és cérnázógép működtetése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1095-06 Lánchenger készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Felvetési módok, a felvetés technológiája, írmassza készítése, az írezés technológiája.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Lánchenger készítése cérnából vagy írezett fonalból.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1096-06 Szövési paraméterek beállítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szövetek szerkezetének ábrázolása, kötésrajzok készítése, technológiai utasítás értelmezése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Láncfonalak befűzése a szerszámokba vagy fonalegyesítés és próbaszövés.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1097-06 Szövet készítése és minősítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szövőgép működtetése, szövési hibák megszüntetése, elkészült szövetvég minősítése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1098-06 Szövés több láncfonalrendszerrel

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Több láncfonalrendszerű szövet készítése, nyüstgép vagy jacquard- gép működtetése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Szövő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Szövő résszakképesítések:

-

A Szövő elágazások:

-

A Szövő ráépülések:

-

A Szövő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu