Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 31 212 01 0010 31 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK075_Szorakoztato_zenesz_II_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK075_Szorakoztato_zenesz_II.pdf

A Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szórakoztató zenész képzettségű muzsikus, mint hangszeres, mint énekes szólista
továbbá zenekarok, együttesek tagja, aki közreműködhet nyilvános, a képzettségének
megfelelő műfajú előadásokon, rendezvényeken, hanglemez, rádió- és televízió
felvételeken, valamint vendéglátóhelyeken

A Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 3600

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 212 01 0010 31 01 azonosító számú, Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1436-06 Zenész alapmodul

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-irodalom
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-irodalom
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

1438-06 Szórakoztató zenész

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Stúdiótechnika, munkavédelem, angol szakmai nyelv (csak tánczene és rockzene műfajban) Népzenei alapismeretek, népzenei hangszerek, magyar népzene története (csak népi-cigányzene és szalonzene műfajban)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Stúdiótechnika, munkavédelem, angol szakmai nyelv (csak tánczene és rockzene műfajban) Népzenei alapismeretek, népzenei hangszerek, magyar népzene története (csak népi-cigányzene és szalonzene műfajban)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Hangszeres főtárgy, hangszerjáték nyilvános előadáson Hangszeres játék (a dob hangszer kivételével): A klasszikus darabok és a műfajnak megfelelő vizsgaműsor döntő többségben kotta nélkül történő bemutatása; Különböző stílusú szórakoztató zenei művek bemutatása az általánosan elfogadott akkordsorokkal, amelyeket a vizsgabizottság választ ki a vizsgázó által benyújtott, a műfajnak megfelelő, legalább 60 különböző stílusú zeneművet tartalmazó repertoárból; Lapról olvasás klasszikus és szórakoztató zenei anyagból; Rögtönzés Dob hangszeres játék: Klasszikus és a műfajnak megfelelő vizsgaműsor bemutatása. A műfajnak megfelelő ritmusok bemutatása a vizsgabizottság választása alapján; Lapról olvasás a klasszikus és szórakoztató zenei anyagból; Szólista, illetve együttes hangszerkísérete; A műfajnak megfelelő szóló. Rögtönzés. Négyezés Éneklés: Klasszikus (vagy magyar népdalokból álló) és a műfajnak megfelelő vizsgaműsor bemutatása kotta nélkül; A vizsgázó által benyújtott, a műfajnak megfelelő, legalább 40 (ennek minimálisan 50 %-a magyar szövegű) zeneműveket tartalmazó repertoárból művek bemutatása kotta nélkül, a vizsgabizottság választása alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 60%


A Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével) szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Szórakoztató zenész II. résszakképesítések:

-

A Szórakoztató zenész II. elágazások:

Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével)

A Szórakoztató zenész II. ráépülések:

Szórakoztató zenész I.

A Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével) szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Egyházzenész
Jazz-zenész
Klasszikus zenész
Népzenész


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu