Szociális gondozó és ápoló - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Szociális gondozó és ápoló

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintItt indul Szociális gondozó és ápoló képzés

Szociális gondozó és ápoló képzést indító intézmények
Képzési helyszínTervezett kezdésIdőbeosztásJelentkezés
EFEB Felnőttoktatási Központ Kft. - Szociális gondozó és ápoló
Bp., XI. ker. Vill2012.november.24.K
15 h
EFEB Felnőttoktatási Központ Kft. - Szociális gondozó és ápoló
Bp., XI. ker. Vill2013.augusztus.24.K
15 h

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 33 762 01 0010 33 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2001
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK025_Szocialis_gondozo_es_apolo_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK025_Szocialis_gondozo_09.pdf

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat
Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit
Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez
Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját
Felméri az idős emberek sajátos szükségleteit
Idős emberek körében szociális gondozást végez
Végzi az idősellátás adminisztrációját

A Szociális gondozó és ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 762 01 0010 33 02 azonosító számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szociális alap- és szakosított ellátások során jelentkező pszichológiai problémák értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ápolási-gondozási szükségletek feltárása egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1866-06 Idősgondozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1867-06 Az idősellátás adminisztrációja

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Szociális gondozó és ápoló szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele

A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A központi programban előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

A Szociális gondozó résszakképesítések:

-

A Szociális gondozó elágazások:

Fogyatékossággal élők gondozója
Szociális gondozó és ápoló

A Szociális gondozó ráépülések:

-

A Szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Szociális szakgondozó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu