Színháztechnikus, szcenikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Színháztechnikus, szcenikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színháztechnikus, szcenikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 04 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK073_Szinhaztechnikus_szcenikus_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK073_Szinhaztechnikus_szcenikus.pdf

A Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Általános üzemeltetési és produkciós feladatokat végez
Részt vesz a próba hangtechnikai folyamatában
Hangtechnikai előkészítői munkákat végez
Hangtechnikai beállási munkákat végez
Lebonyolítja a színházi előadás hangosítói tevékenységeit
Hangosítói utómunkálatokat végez az előadást követően
Részt vesz a próba színpadtechnikai folyamatában
Színpadi előkészítői munkákat végez
Színpadi beállási munkákat végez
Lebonyolítja az előadás színpadtechnikai tevékenységeit
Színpadtechnikai utómunkálatokat végez az előadást követően
Színpadtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat
végez
Szcenikai munkálatokat, műszaki ügyintézői tevékenységeket lát el
Kivitelezési ügyeket lát el
Karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez
Részt vesz a próba világítástechnikai folyamatában
Világítástechnikai előkészítői munkákat végez
Lebonyolítja az előadás világítástechnikai tevékenységeit
A világítással kapcsolatos utómunkálatokat végez az előadást követően

A Színháztechnikus, szcenikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

80%-elmélet
20%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 3600

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 521 04 0000 00 00 azonosító számú, Színháztechnikus, szcenikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1563-06 Az általános üzemeltetési és produkciós feladatok ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A színházak üzemeltetésére vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírásoknak, a színházak működési mechanizmusának és produkciós feladatainak bemutatása. A színházi általános üzemtan
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A színházi raktározás bemutatása és a vonatkozó tűz-, munka- és biztonságvédelmi előírások ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1564-06 Az általános hangtechnikai feladatok ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy előre megszerkesztett hanganyag elemzése megadott szempontsor szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A meghatározott hangtechnikai berendezések, mikroportok, hangszórók telepítésének, működtetésének, valamint karbantartásának ismertetése. A hangosítás színháztechnikai és művészettörténeti ismereteken alapuló elméleti kivitelezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A tűz- és munkavédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások alkalmazása a színházi hangosításra vonatkozóan. A hangtechnikai és elektrotechnikai alapismeretek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 30%
     3. feladat 35%

1565-06 A színpadtechnikai feladatok kiszolgálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített, színpad és nézőtér kialakítását, színpadtechnikai berendezések beépítését- tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat védése, szakmai szempontok szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A színház és színpadtechnikai rendszerek ismertetése. A díszletek színpadra állításának, szerelésének és biztonságos rögzítésének bemutatása. A színpadi műszaki munka megszervezése a művészeti vezetés igényeinek ismeretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A színház szervezeti felépítése, a színpad és a színpadon kívüli összes munkahelyre vonatkozó a tűz- és munkavédelmi előírásainak ismertetése. A veszélyes színpadi üzem, a színpadi műszak biztonságos munkavégzése az előírások érvényesítésével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

1566-06 A szcenikai feladatok és üzemeltetői tevékenységek ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A színházi és kulturális intézmények műszaki ügymenetének intézése. A kapcsolattartás a létesítmény művészeti vezetésével, a művészeti elvárásoknak megfelelően. A rendező és a tervező elképzelései színpadra állításának bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A színpadtechnika gépezetei rendszeres ellenőrzése. A szabványok. A tájelőadás, külföldi vendégjáték és rendezvények esetén a teljes műszaki tevékenység megszervezése. A létesítmény vagy létesítmények biztonságos üzemeltetése feltételeinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

1567-06 A színházi világosítás feladatainak ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített, egy szabadon választott színpad általános világítási berendezési tervét az alaprajz, a metszet, a gépészeti jelölések és a műszaki leírás alkalmazásával bemutató szakdolgozat védése a meghatározott szempontsor szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A próbák, előadások, valamint rendezvények világítási tervezetének bemutatása. A mesterséges világítás feltételei megteremtésének bemutatása. A színház és a színpad általános és szcenikai világítási rendszere. A biztonságos működtetés és kezelés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az előadások, próbák és rendezvények világítási tervezetének biztosítása a tűz- és munkavédelmi előírások függvényében. A világosítás eszközei használata veszélyeinek és előírásának ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%


A Színháztechnikus, szcenikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 3. és az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A Színháztechnikus, szcenikus résszakképesítések:

Hangosító
Színpadmester
Világítástechnikus

A Színháztechnikus, szcenikus elágazások:

-

A Színháztechnikus, szcenikus ráépülések:

-

A Színháztechnikus, szcenikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu