Színész II. - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Színész II.

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színész II.
A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK072_Szinesz_II_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK072_Szinesz_II.pdf

A Színész II. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítő részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetőségeiről tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különböző technikájú bábokat készít
A szakképesítés-elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi előadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi előadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezőeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik, megfelelő beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentőségű szerepben -gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi működés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat

Bábszínész szakképesítés-elágazás:
A bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
Alkalmazkodik az előadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész szakképesítés-elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezői utasítások betartásával elemző készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentős alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon megjeleníti színpadi előadás, filmfelvétel
során
A színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Előadóművész szakképesítés-elágazás:
Ellátja az előadóművészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyűjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiumműsorát
Elvégzi az előadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az előadás beszéd-, ének- és mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltatja meg pódiumműsorában

Színész I. szakképesítés-ráépülés:
Dramaturgiailag jelentős feladatának, főszerepének hallható (dikció), látható (akció) elemeit professzionális színpadi előadás feltételrendszerén belül koncentráltan, alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva, alkotótársaival együttműködve, művészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körű gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színművészet műfaji sokszínűsége szerint
szélesíti, azok kifejezőerejét fokozza
Felsőfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, művészeti oktatásban is közreműködhet

A Színész II. résszakképesítések:

Bábkészítő

A Színész II. elágazások:

Bábszínész
Színházi és filmszínész
Vers- és prózamondó előadóművész

A Színész II. ráépülések:

Színész I.

A Színész II. szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu