Színész I. - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Színész I.
A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK072_Szinesz_II_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK072_Szinesz_II.pdf

A Színész I. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítő részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetőségeiről tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különböző technikájú bábokat készít
A szakképesítés-elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi előadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi előadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezőeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik, megfelelő beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentőségű szerepben -gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi működés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat

Bábszínész szakképesítés-elágazás:
A bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
Alkalmazkodik az előadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész szakképesítés-elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezői utasítások betartásával elemző készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentős alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon megjeleníti színpadi előadás, filmfelvétel
során
A színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Előadóművész szakképesítés-elágazás:
Ellátja az előadóművészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyűjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiumműsorát
Elvégzi az előadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az előadás beszéd-, ének- és mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltatja meg pódiumműsorában

Színész I. szakképesítés-ráépülés:
Dramaturgiailag jelentős feladatának, főszerepének hallható (dikció), látható (akció) elemeit professzionális színpadi előadás feltételrendszerén belül koncentráltan, alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva, alkotótársaival együttműködve, művészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körű gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színművészet műfaji sokszínűsége szerint
szélesíti, azok kifejezőerejét fokozza
Felsőfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, művészeti oktatásban is közreműködhet

A Színész I. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 212 02 0010 52 01 Bábszínész vagy 52 212 02 0010 52 02 Színházi és filmszínész vagy 52 212 02 0010 52 03 Vers- és prózamondó előadóművész
Előírt gyakorlat: 3 év
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 212 02 0001 54 01 azonosító számú, Színész I. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2544-06 Színészi alkotás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Összetett, dramaturgiailag jelentős szerep, főszerep színpadi vagy bábszínpadi repertoáron szereplő színpadi előadásban vagy nyilvános pódiumi műsorban, professzionális keretek között történő megformálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A dráma-, színház- és filmtörténeti, színház- és filmelméleti, művészetpszichológiai, báb-, pódiumesztétikai és pedagógiai ismeretek bemutatása a kötelező, illetve ajánlott szakirodalom alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített, a gyakorlati vizsgafeladathoz kapcsolódó műelemző, színház-, film-, báb- és előadóművészi esztétikai témájú záródolgozat védése a meghatározott szempontsor alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 15%
     3. feladat 15%


A Színész I. szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott tartalmú mestermunka beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban előírt színpadi gyakorlat (három év) teljesítéséről szóló igazolás
A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a színpadi-, film-, bábszínészi, előadói gyakorlat során – repertoáron szereplő produkcióban – eljátszott több jelentős epizódszerep igazolása
A 4., 5., 6., és 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a színpadi-, film-, bábszínészi, előadói tevékenységgel kapcsolatos referenciák, ajánlások (igazgató, rendező, színész) bemutatása A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban előírt színpadi gyakorlat (két év) teljesítéséről szóló igazolás
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a színpadi-, film-, bábszínészi, előadói gyakorlat során – repertoáron szereplő produkcióban – eljátszott több jelentős, illetve főszerep igazolása
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A Színész II. résszakképesítések:

Bábkészítő

A Színész II. elágazások:

Bábszínész
Színházi és filmszínész
Vers- és prózamondó előadóművész

A Színész II. ráépülések:

Színész I.

A Színész I. szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu