Szíjgyártó és nyerges - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Szíjgyártó és nyerges

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szíjgyártó és nyerges
A szakképesítés OKJ száma: 31 542 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Könnyűipar
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK222_Szijgyarto_es_nyerges_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK222_Szijgyarto_es_nyerges.pdf

A Szíjgyártó és nyerges szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Üzleti kommunikációt folytat
Nyerges gyártmányt tervez
Előkészíti a gyártást
Szíjgyártó, nyerges és bőrtárgyakat díszít és összeerősít
Nyerget készít
Lovagló szíjazatokat, idomító felszereléseket, kocsizó hámokat készít
Bőrtárgyakat készít, javít

A Szíjgyártó és nyerges képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 542 02 1000 00 00 azonosító számú, Szíjgyártó és nyerges megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a könnyűiparban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1322-09 Üzletvitel a könnyűiparban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kommunikációs ismeretek: választott termék marketingjének meghatározása, bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati jellemzőinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gazdálkodási ismeretek: adott termékhez árajánlat, megrendelő, számla készítés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%

1330-06 Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó iparban felhasznált anyagok gyártásának, jellemzőinek, alkalmazásának ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó ipari anyagelőirányzatok meghatározása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések, eszközök jellemzőinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%

1331-06 Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szabászati, előkészítési díszítési és kierősítési technológiák, gépek, berendezések jellemzőinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó ipari termék-alkatrészek szabása, vékonyítása, kierősítése kézzel és géppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1915-06 A nyerges gyártmánytervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nyerges termék minta szerkesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1916-06 A bőrből készült termékek díszítése és összeerősítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Bőrtárgyak díszítési módjainak, összeerősítési technológiáinak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Előkészített bőrtárgy alkatrész díszítése, összeerősítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%

1917-06 Nyeregkészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nyeregkészítés technológiáinak, gépeinek, berendezéseinek, eszközeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vizsgaremek, nyeregkészítés műveleteinek befejezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 80%

1918-06 A lovagló szíjazatok, idomító-felszerelések, kocsizóhámok készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A lovagló szíjazatok és idomító felszerelések, kocsizóhámok készítésének, technológiáinak, gépeinek, berendezéseinek, eszközeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vizsgaremek, lovagló szíjazatok vagy idomító felszerelések vagy kocsizóhámok készítésének befejezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 80%

1919-06 A bőrtárgyak készítése, javítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Apróáruk, öltözék kiegészítők, bőrből készült dísztárgyak készítésének, javításának eszközeinek, berendezéseinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bőrtárgyak vizsgaremek műveleteinek befejezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%


A Szíjgyártó és nyerges szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 7., 8. és a 9. vizsgarészek megkezdésének feltétele a szorgalmi időszakban készített vizsgaremek, amely 90- 95%-os készültségi fokú, valamint a hozzátartozó műszaki dokumentáció bemutatása. A nyerges vizsgaremek, egy tetszőleges típusú nyereg. A szíjgyártó vizsgaremek, egy tetszőleges típusú szíjgyártó termék. A bőrtárgykészítő vizsgaremek, a bőrtárgy tárgycsoportba tartozó 3 db különböző funkciójú termék

A Szíjgyártó és nyerges résszakképesítések:

Bőrtárgykészítő
Szíjgyártó

A Szíjgyártó és nyerges elágazások:

-

A Szíjgyártó és nyerges ráépülések:

-

A Szíjgyártó és nyerges szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Bőrdíszműves
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu