Szesz- és szeszesitalgyártó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szesz- és szeszesitalgyártó
A szakképesítés OKJ száma: 33 541 02 0100 33 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Élelmiszeripar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.01.23.
     SZVK413_Erjedes_es_uditoitalipari_termekgyarto.pdf

A Szesz- és szeszesitalgyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Felkészül a munkára
Előkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Előkészítő műveleteket végez
Szaturálást végez
Cefrét készít
Szűrést végez
Fermentációt végez
Speciális szakmai műveletet végez
Befejező műveleteket végez
Kiszerelést végez
Betartja a tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat
Adminisztrációs munkát végez

A Szesz- és szeszesitalgyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszer-ipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 400

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 541 02 0100 33 01 azonosító számú, Szesz- és szeszesitalgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0509-06 A munkakezdés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Felkészülés a munkavégzésre, a munkaterület átvétele, a tisztítás, a csírátlanítás elvégzése a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírások betartásával.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Technológiai/termelési számítások elvégzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Három különböző típusú termék csomagolása, tárolása, a keletkező hulladékok szakszerű kezelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 75%

0574-06 Szesz- és szeszesitalgyártás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szesz- és szeszesitalgyártás anyagainak ismertetése. Szeszgyártás műveleteinek ismertetése. Szeszesitalgyártás műveleteinek ismertetése. Szesz- és szeszesitalgyártás gépeinek jellemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szeszesital gyártása. Ellenőrzések végzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%


A Szesz- és szeszesitalgyártó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó résszakképesítések:

Ecetgyártó
Élesztőgyártó
Gyümölcspálinka-gyártó
Keményítőgyártó
Sörgyártó
Szesz- és szeszesitalgyártó
Szikvízgyártó
Üdítőital- és ásványvízgyártó

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó elágazások:

-

Az Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó ráépülések:

-

A Szesz- és szeszesitalgyártó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Borász
Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari technikus
Tartósítóipari termékgyártó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu