Személyügyi ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Személyügyi ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 06 0100 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK291_Szemelyugyi_gazdalkodo_es_fejleszto.pdf

A Személyügyi ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket
Részt vesz a szociális és jóléti feladatok megoldásában
Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el
Humán stratégiát készít
Biztosítja a szükséges munkaerő létszámot és az összetételt
Közreműködik a személyügyi tevékenység feladatainak megoldásában az új típusú
személyügyi módszerek alkalmazásával
Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát
Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában és
alkalmazásában
Megtervezi és megszervezi a munkavállalók képzését
Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósításában

A Személyügyi ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 350

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 345 06 0100 52 01 azonosító számú, Személyügyi ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozás indításánál számba vehető piaci tényezők felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az álláskereső személyi és munkaügyi adatainak felvétele, interjú lefolytatása a kommunikációs követelményeknek megfelelően
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Három különböző munkaszerződés összehasonlítása, elemzése, a hibás szerződés kiszűrése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az üzemi baleset elhatárolása a munkabalesettől, illetve a foglalkoztatási megbetegedés definiálása. Üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályok ismertetése, a munkaviszonyban álló dolgozónak a gyermekek után járó ellátások, illetve kedvezmények megjelölése, az erről szóló törvényi rendelkezések ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 10%
     5. feladat 20%

0751-06 A munkaerőpiacra épülő, emberi erőforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai,

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Munkaerő-biztosítási terv elkészítéséhez igénybe vehető szervezetek, intézmények felsorolása, egy konkrét szervezet bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy továbbképzési program szervezési feladatainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Kérdések összeállítása álláskeresővel, illetve lehetséges munkavállalóval történő interjúhoz
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%

0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő személyügyi ügyintézői alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdálkodó szervezet meghatározott munkakörének betöltésére pályázati kiírás elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A cég belső, munkavállalókra vonatkozó szabályzatainak felsorolása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Új dolgozók adatainak felvitele a számítógépes adatbázisba, ezt követően új összesített statisztika elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%


A Személyügyi ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő résszakképesítések:

Személyügyi ügyintéző

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő elágazások:

-

A Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő ráépülések:

-

A Személyügyi ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Munkaerőpiaci szervező, elemző
Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu