Statisztikai szervező, elemző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Statisztikai szervező, elemző
A szakképesítés OKJ száma: 52 462 01 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.03.
     SZVK289_Statisztikai_es_gazdasagi_ugyintezo.pdf

A Statisztikai szervező, elemző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vizsgált sokaságot több ismérv szerint csoportosítja, a feldolgozáshoz és az eredmények rögzítéséhez
több dimenziós statisztikai táblát szerkeszt
A mennyiségi ismérv értékeiből gyakorisági sort készít, helyzeti középértékeket és átlagot számol
Vizsgálja a mennyiségi ismérvek szóródását, elosztását és koncentrációját
Aggregátumok és egyedi indexek segítségével érték-, ár- és volumenindexet számol és elemez
Összefüggés és kapcsolatvizsgálatot végez. Vizsgálja az ismérvek közötti sztochasztikus kapcsolatokat
Idősorokat elemez trendszámítással
Vizsgálja a részátlagok és a főátlag változását. Elemzésében feltárja a főátlag változásának okait
A részátlagok változásából következtet azok átlagos változására. A súlyok változásából következtet a
főátlag változására
A jelenségek, események változásának okait elemzi, ahhoz számításokat végez
Makroszintű termelési mutatókat határoz meg, indexeket számol és elemez
Adatfeldolgozásból grafikus ábrákat készít, következtetéseket von le, becsléseket végez

A Statisztikai szervező, elemző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 462 01 1000 00 00 Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 462 01 0001 54 01 azonosító számú, Statisztikai szervező, elemző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Statisztikai módszerek alkalmazása és elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vizsgára bocsátás feltételeként elkészített szakdolgozat védése. A vizsga részletes leírása a központi programban található
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A statisztikusi és elemző tevékenységgel összefüggő közgazdasági, jogi, számviteli, statisztikai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%


A Statisztikai szervező, elemző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A követelménymodulok modulzáró vizsgáinak teljesítéséről kiállított igazolás, továbbá a
Statisztikai szervező, elemző szakképesítés-ráépülésnél a képzési programban előírt gyakorlat
teljesítéséről és a szakdolgozat határidőre történő leadásáról kiállított igazolás.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 462 01 1000 00 00 azonosító számú, Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Gazdálkodási feladatok
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok
3. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok
4. modulzáró vizsga: Statisztikai feladatok
Az 52 462 01 0001 54 01 azonosító számú, Statisztikai szervező, elemző megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:
5. modulzáró vizsga: Statisztikai szervezői és elemzési feladatok
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai
követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését igazolja, mentesül a
modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző résszakképesítések:

-

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző elágazások:

-

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző ráépülések:

Statisztikai szervező, elemző

A Statisztikai szervező, elemző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Nonprofit ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző
Vámügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu