Statisztikai és gazdasági ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Statisztikai és gazdasági ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 462 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.03.
     SZVK289_Statisztikai_es_gazdasagi_ugyintezo.pdf

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések előkészítésében
Közreműködik a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében
Táblázatot szerkeszt
A statisztikai információkból viszonyszámokat számol és vizsgálja azok összefüggéseit
Gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számol
A mennyiségi sorokból átlagot és szórást számol
Átlagolja az idősorok adatait
Aggregátumokat számol és azokból érték-, volumen- és árindexet számol és elemez
Kiszámolja és értelmezi az aggregátumok különbségeit
Meghatározza a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét
Standardizálással kiszámolja a főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű
hatását és elemzi azt
Kiszámolja a vállalkozás termelési értékét
Vizsgálja a társadalmi, gazdasági jelenségeket
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat
Leltározási feladatokat lát el
Elszámolja a termelési költségeket
A munkaügyi nyilvántartások alapján adminisztrációs feladatokat lát el
Ellátja az ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való közreműködés,
telekommunikációs eszközök használata)

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 462 01 1000 00 00 azonosító számú, Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1968-06 Gazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi és könyvvezetési alapismeretek (fizetési módok, bankszámlák fajtái, jellemzői, államháztartás bevételei, az adók fajtái, a vállalkozás vagyona, a gazdasági események főbb csoportjai, könyvelés a számlákon)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2143-06 Statisztikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A statisztikai elemzés eszközeinek alkalmazása a kapott eredmények szöveges értékelésével együtt, amely számítógéppel történő feladatkészítést is tartalmazhat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A statisztikai elemzés eszközeinek alkalmazási feltétele, értelmezése, összefüggése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%


A Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A követelménymodulok modulzáró vizsgáinak teljesítéséről kiállított igazolás, továbbá a
Statisztikai szervező, elemző szakképesítés-ráépülésnél a képzési programban előírt gyakorlat
teljesítéséről és a szakdolgozat határidőre történő leadásáról kiállított igazolás.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 462 01 1000 00 00 azonosító számú, Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Gazdálkodási feladatok
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok
3. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok
4. modulzáró vizsga: Statisztikai feladatok
Az 52 462 01 0001 54 01 azonosító számú, Statisztikai szervező, elemző megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:
5. modulzáró vizsga: Statisztikai szervezői és elemzési feladatok
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai
követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését igazolja, mentesül a
modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző résszakképesítések:

-

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző elágazások:

-

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző ráépülések:

Statisztikai szervező, elemző

A Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Nonprofit ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző
Vámügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu