Sportszervező, -menedzser - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Sportszervező, -menedzser

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Sportszervező, -menedzser
A szakképesítés OKJ száma: 52 813 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.29.
     SZVK032_Sportszervezo_menedzser.pdf

A Sportszervező, -menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a sporttevékenység szakmai feltételeinek megteremtésében
Közreműködik a sportszervezet gazdasági feltételeinek biztosításában
Marketing, PR tevékenységet végez
Közreműködik az egészséges életmód szemléletének kialakításában, megerősítésében
Részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet

A Sportszervező, -menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 813 02 0000 00 00 azonosító számú, Sportszervező, -menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0081-06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és vezetésének bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1269-06 A sportszervezet működésének szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Éves munkaterv készítése egy sportszervezet számára, a szükséges munkaszervezetek és munkafolyamatok kialakítása, javaslat készítése a munkatársak ösztönzési rendszerére.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A versenyek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ismertetése, a személyi és a tárgyi feltételek megteremtésének részletes tennivalói.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szakmai beszámoló összeállítási szempontjainak és módszereinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

1270-06 Gazdasági feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A magyar sport többcsatornás finanszírozási rendszerének ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Pénzügyi terv készítése egy konferencia vagy egy továbbképzés financiális feltételeinek megteremtéséhez.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1271-06 Marketing és PR-tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vita szervezése és levezetése a humor sportbeli szerepéről, a jó értelemben vett terheléskönnyítésről és a lehetséges túlzásokról, hibákról, tapintatlanságokról. Vitavezetés közben a saját élmény hasznosítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Sajtótájékoztató szervezése és levezetése, ezen a média tájékoztatása a vizsgázó sportszervezetének tevékenységéről
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1272-06 A rendszeres testedzés és a mozgás népszerűsítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Előadás tartása a mozgás, a rendszeres testedzés és sportolás egészségre gyakorolt hatásáról, a helyes táplálkozás sportbeli jelentőségéről
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1273-06 A szakmai munka elemzése, értékelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szakmai munka elemzése és értékelési szempontjainak és módszereinek ismertetése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A jutalmazás és a büntetés elveinek, módszereinek és eszközeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Sportszervező, -menedzser szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Sportszervező, -menedzser résszakképesítések:

-

A Sportszervező, -menedzser elágazások:

-

A Sportszervező, -menedzser ráépülések:

-

A Sportszervező, -menedzser szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Sportedző (sportág megjelölésével) (elágazás)
Sportedző (sportág megjelölésével)


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu