Sportoktató (sportág megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (sportág megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 52 813 01 0100 33 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.29.
     SZVK031_Sportedzo.pdf

A Sportoktató (sportág megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Működteti a rábízott sportrekreációs létesítményt
Ellátja a klubban működő büfé üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesíti a
klub kereskedelmi céllal forgalmazott termékeit (sportruházat, étrend-kiegészítők)
Az animátor elsősorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja,
megszervezi és felügyeli szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait
Részt vesz a klub menedzselésében
Együttműködik a szervezet vezetőivel, edzőivel, közreműködik a szervezet
kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet
Ellátja a munkakörével együtt járó rutin- és egyéb feladatokat
Közvetlen kapcsolatot tart a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégekkel
Népszerűsíti az egészséges életmódot, kiemelten a rendszeres testedzést és sportolást,
hozzájárul az egészség megalapozásához és megszilárdításához
Etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és
megvalósítási módjait
Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve
kivédésüket
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

Megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felkészülésétAz életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével sportágspecifikusan
felkészíti és teljesítményorientáltan versenyezteti a sportolókat
Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit
Felkészíti és versenyezteti tanítványait
Egyénre szabott éves edzéstervet készít és gondoskodik annak végrehajtásáról

Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez
Tervezi, szervezi és vezeti a testkultúra központok, civil szervezetek (szabadidősport
egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülők, szanatóriumok, művelődési,közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs programjait
Népszerűsíti az egészségorientált rekreációs tevékenységfajtákat
Együttműködik más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel
Az animátor elsősorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja,
megszervezi és felügyeli szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait

A Sportoktató (sportág megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 813 01 0100 33 01 azonosító számú, Sportoktató (sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0078-06 Az egészséges életmód népszerűsítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az egészséges életmód és a rendszeres testedzés, sportolás összefüggésének, jelentőségének ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0079-06 A sport, mint a nevelés színtere és eszköze

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A sport és a nevelés kapcsolatának, valamint a sporttevékenység megengedett és a tiltott eszközeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0080-06 A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése,

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az edzésártalmak megelőzésének, felismerésének és kivédésének ismeretei Elsősegélynyújtási alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0081-06 Tanfolyamszervezés és -vezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A sporttanfolyamok szervezésének folyamata és vezetésének bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0082-06 Rutin- és egyéb feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A testnevelés és sport hazai szervezetrendszerének, működésének és finanszírozásának bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A munkakörrel együtt járó rutinfeladatok és tevékenységek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0083-06 A sportoktató (a sportág megjelölésével) speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A rendszeres edzés hatása a szervezetre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az alkalmazkodás és a teljesítményfokozás elméleti háttere. A motoros képességek fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A sporttechnika oktatási folyamatának ismertetése. Stratégia, taktika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A sportág mozgásanyagának ismertetése. A sportág versenyszabályai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A képességfejlesztés sportágspecifikus módszerei és eszközei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: A sportág egy technikai eleme oktatásának megtervezése, majd egy részének levezetése gyakorlatban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 15%
     3. feladat 15%
     4. feladat 15%
     5. feladat 15%
     6. feladat 20%


A Sportoktató (sportág megjelölésével) szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Sportedző (sportág megjelölésével) résszakképesítések:

Sportoktató (sportág megjelölésével)

A Sportedző (sportág megjelölésével) elágazások:

Sportedző (sportág megjelölésével) (elágazás)
Fitness-wellness asszisztens

A Sportedző (sportág megjelölésével) ráépülések:

Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

A Sportoktató (sportág megjelölésével) szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Sportszervező, -menedzser


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu