Segédkönyvtáros - OKJ tanfolyam, képzés


Segédkönyvtáros tanfolyam

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Segédkönyvtáros

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Segédkönyvtáros
A szakképesítés OKJ száma: 54 322 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK068_Segedkonyvtaros_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK068_Segedkonyvtaros.pdf

A Segédkönyvtáros szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Részt vesz a közgyűjtemények között megosztott feladatok teljesítésében
Részt vesz a könyvtár működtetésében
A gyűjteményszervezés munkálatait végzi
Az állománygondozás munkálatait végzi
Részt vesz a feldolgozó munkában
Az olvasószolgálat munkálatait végzi
A tájékoztatás munkálatait végzi

A Segédkönyvtáros képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 322 01 0000 00 00 azonosító számú, Segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1524-06 Közgyűjteményi feladatmegosztás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A nyilvános könyvtári ellátás jogszabályi hátterének, az együttműködés lehetőségeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hivatalos levélre válasz megírása számítógéppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1525-06 A könyvtárak működése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A könyvtár működési dokumentumainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1526-06 Könyvtári gyűjteményszervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gyűjtőköri szabályzat szempontjainak ismertetése. A mellékletben megadott dokumentumok állománybavétele. A mellékletben megadott dokumentumok raktári jelzetének és/vagy Cutter számának megállapítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1527-06 Könyvtári állománygondozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Információhordozók fejlődésének ismertetése, a dokumentumok csoportosítása, jellemzőik bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A raktározási rendszerek, az állomány elrendezési lehetőségeinek jellemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1528-06 Könyvtári feldolgozó munka

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A megadott bibliográfiai leírás adatcsoportjainak és adatelemeinek felismerése. Betűrendezés. A megadott ETO jelzetek értelmezése. A bibliográfiai tétel letöltése az Internetről
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1529-06 Könyvtári olvasószolgálat

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy meghatározott feladatot ellátó könyvtárban az igénybe vehető szolgáltatások körének, a könyvtárhasználó jogainak és kötelességeinek részletes leírása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A könyvtáros és a felhasználó közötti kommunikáció lehetséges változatainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Konkrét olvasószolgálati feladatok ellátása a megadott helyzetekre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 30%
     3. feladat 50%

1530-06 Könyvtári tájékoztatás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának lehetőségei. A gyerekek könyvtári ellátásának módjai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az olvasók/könyvtárhasználók kérdéseinek megválaszolása a hagyományos és számítógépes könyvtári tájékoztatási eszközök felhasználásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%


A Segédkönyvtáros szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Segédkönyvtáros résszakképesítések:

Könyvtári asszisztens

A Segédkönyvtáros elágazások:

-

A Segédkönyvtáros ráépülések:

-

A Segédkönyvtáros szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu