Ruhaipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Ruhaipari technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ruhaipari technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 542 01 0010 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Könnyűipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Konnyuipari_technikus_11.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK219_Konnyuipari_technikus.pdf

A Ruhaipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ügyel a biztonsági előírások betartására
Minőségbiztosítást végez
Meghatározza a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
Irányítja a termelést
Elektronikus adatfeldolgozást végez
Gyártmánytervezést végez
Próbagyártást végez
Gyártástechnológiát kidolgoz
Végterméket minősít
Gyártástechnológiát kidolgoz, gyártási folyamatot szervez

A Ruhaipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 542 01 0010 54 02 azonosító számú, Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6232-11 Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könnyűipari tervező program alkalmazásával kijelölt feladat megoldása számítógéppel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6340-11 Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy termék anyagösszetételének vizsgálata alapján kezelési útmutató készítése számítógép segítségével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6341-11 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Modellrajz alapján – méret- és szerkesztési adatok segítségével – ruházati termékek szerkesztése, modellezése, szabásmintájának elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Modellrajz alapján alapmintából – méret- és szerkesztési adatok és textilminta alapján – ruházati termék modellezése, szabásmintájának elkészítése és kiszabása, mintadarab összeállítása és befejezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 360 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1313-11 Szabás előkészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Anyaggazdálkodási, anyagnormák és veszteségszámítási feladatok elvégzése a szükséges adatok segítségével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szabászati munkafolyamat menete, feladatainak, gépeinek ismertetése Nyersáru raktározás követelményeinek, gépeinek, berendezéseinek és eszközeinek ismertetése, raktározási feladatok ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

6342-11 Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőségellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ruházati termékek varrodai gyártástechnológiájának ismertetése. A minőségbiztosítás alapfogalmai, a termelési folyamat sajátosságai, a minőségirányítási rendszer
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakdolgozat készítése adott ruházati termék gyártástechnológiai, gyártásszervezési és minőségellenőrzési feladatairól, a szakdolgozat megvédése. A szakdolgozatot üzemi tapasztalatok alapján kell elkészíteni. A szakdolgozat leadása: a vizsgát szervező intézményben a szorgalmi időszak utolsó napja.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%


A Ruhaipari technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
A 9. és a 13. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 20,
maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása. A szakdolgozat leadási határideje: a
szorgalmi időszak utolsó napja.

A Könnyűipari technikus résszakképesítések:

-

A Könnyűipari technikus elágazások:

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus

A Könnyűipari technikus ráépülések:

-

A Ruhaipari technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu