Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 12 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK070_Mutargyvedelmi_munkatars_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK070_Mutargyvedelmi_munkatars.pdf

A Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szakmai tevékenységet végez
Muzeológiai tevékenységet végez
Megelőző műtárgyvédelmi tevékenységet végez
Raktározási tevékenységet végez
Műszereket, eszközöket működtet és anyagokat használ
Adminisztratív és ügyintézői tevékenységet végez
Részt vesz a műtárgy-nyilvántartási tevékenységben
Részt vesz a közművelődési és szolgáltatói tevékenységben
Betartja a biztonság és a biztonságos munkavégzés szabályait
Megelőző műtárgyvédelmi tevékenységet végez
Kapcsolatot tart a restaurátorokkal és más szolgáltatókkal
A muzeológus irányításával gyűjt, terepmunkát végez
Előkészítő munkát végez
Vegyszereket kezel
Preparátumokat készít
Élőtenyészeteket tart fenn
Műszereket, eszközöket kezel
A restaurátor vezetésével műtárgyvédelmi tevékenységet végez
Önállóan rajzol és mintáz
Betartja a veszélyes anyagok és eszközök kezelésének szabályait
Eligazodik az alapvető vállalkozási formákban, feltételekben és összefüggésekben
Részben a restaurátorművész irányításával, részben önállóan dolgozik
Betartja és betartatja a restaurátor műhelyekre vonatkozó általános és speciális
szabályokat
Mérési és ellenőrzési tevékenységet végez
Anyagvizsgálatot végez
Közreműködik a tudományos műtárgyvédelmi tevékenységben
A bőranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A faanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A fémanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A könyv- és papíranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A múzeumi papíranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A régészeti anyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A szilikátanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A textilanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez

A Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 54 211 12 Műtárgyvédelmi munkatárs
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 211 12 0001 54 01 azonosító számú, Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2530-06 Az aktuális műtárgyvédelmi tevékenység végzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az anyagismeret, anyagvizsgálat műveleteinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az általános művészet-, konzerválás- és restaurálástörténeti ismeretek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A műtárgyvédelmi tevékenység tervezése, kivitelezése, a folyamatregisztrálás, a folyamatelemzés ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%

2531-06 A bőranyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges és képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A bőr művészettörténete és a bőrművesség ismérveinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A bőr anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

2532-06 A faanyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges és képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A fa művészettörténetének és a faműves mesterségeknek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A fából készült tárgyak anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

2533-06 A fémanyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges/képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A fém művészettörténete, a fémművesség és az ötvösség ismérveinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A fém anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

2534-06 A könyv- és papíranyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A közgyűjteményi alapismeretek, anyagismeret és anyagvizsgálat, megelőző állagvédelem ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy választott könyv vagy papír restaurálása és a folyamat szöveges/képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az európai könyv és könyvkötés története, művészettörténet, írás és nyomdatörténet ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A papír, a pergamen és a könyv restaurálási eljárásainak elméleti ismeretei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 20%
     4. feladat 30%

2535-06 A múzeumi papíranyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges/képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A papír anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2536-06 A régészeti anyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges/képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A régészet régészeti feltárás folyamatának, szabályainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A régészeti tárgyak anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

2537-06 A szilikátanyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges/képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A kerámia, üveg és a porcelán művészet- és ipartörténetének bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az üveg, a kerámia és a porcelán anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

2538-06 A textilanyagok restaurálása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy választott műtárgy restaurálása és a folyamat szöveges/képi dokumentálása témában, előzetesen elkészített vizsgamunka alapján a restaurálás folyamatfázisainak ismertetése és indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A textil művészettörténetének és a textilkészítés ipartörténetének bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A textil anyag- és készítéstechnikai ismereteinek, restaurálási eljárásainak, anyagvizsgálati módszereinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%


A Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített vizsgadolgozat beadása a vizsgát megelőzően 60 nappal

A 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott egy választott műtárgyon a műtárgyvédelmi eljárás végzése, dokumentálása témában minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített vizsgamunka beadása a vizsgát megelőzően 60 nappal

A 8-15. vizsgarészek megkezdésének feltétele a vizsgarészekben meghatározott egy választott műtárgy restaurálása és dokumentálása témában minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített vizsgamunka beadása a vizsgát megelőzően 60 nappal

A Műtárgyvédelmi munkatárs résszakképesítések:

-

A Műtárgyvédelmi munkatárs elágazások:

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő
Múzeumi preparátor
Műtárgyvédelmi asszisztens

A Műtárgyvédelmi munkatárs ráépülések:

Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)

A Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu